سندرم مونشهاوزن توسط مراقبین سندرم مونشهاوزن، یک اختلال روانی است که باعث می شود فرد برای جلب توجه عمیق، علاقه زیادی به بروز بیماری های جعلی و یا آسیب دیدگی های ساختگی داشته باشد. سندرم مونشهاوزن توسط مراقبین (MSP) نوعی…

خواندن بیشتر