لوگو پزشکت

رادیو پزشکت

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ما پزشکتیم!

ما پزشکتیم!

پزشک- مشاوره

پزشکت در یک نگاه

پزشکت بزرگترین جامعه آنلاین پزشک و بیمار ایرانیان جهان است، افتخار می کنیم که توانسته‌ایم این امکان را فراهم کنیم تا هر فارسی زبان در صورت نیاز بتواند به صورت 24 ساعته و در لحظه با بیش از 5 هزار پزشک، پیراپزشک، دامپزشک و هزاران مشاور متخصص در تمام زمینه‌های مربوط به حوزه سلامت، ارتباط مستقیم و آنلاین داشته باشد.

ارزش ها و چشم انداز پزشکت

ارزشمند ترین رکن شرکت‌های موفق، فرهنگ سازمانی آنهاست. فرهنگ کاری ما در پزشکت؛ تلاش بی‌وقفه برای ارتقاء سلامت جامعه است. بعد مسافت و زمان نباید باعث شود حتی یک فارسی زبان از دسترسی داشتن به ((خدمات پزشکی)) مطلوب و در لحظه؛ محروم بماند.

پزشک - مشاوره آنلاین
پزشک - مشاوره آنلاین

ارزش ها و چشم انداز پزشکت

ارزشمند ترین رکن شرکت‌های موفق، فرهنگ سازمانی آنهاست. فرهنگ کاری ما در پزشکت؛ تلاش بی‌وقفه برای ارتقاء سلامت جامعه است. بعد مسافت و زمان نباید باعث شود حتی یک فارسی زبان از دسترسی داشتن به ((خدمات پزشکی)) مطلوب و در لحظه؛ محروم بماند.

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز