قارچ پوستی یک اختلال پوستی قارچ گونه  است که آن را با نام درماتو فیتوز یا «کرم قارچی» نیز می شناسند. این بیماری توسط قارچ هایی ایجاد می شود که می توانند بر روی پوست…

خواندن بیشتر