خدمات ما

مشاوره صوتی، تصويری، متنی، تلفنی و آنی به صورت 24 ساعت شبانه روز در طی ۷ روز هفته

امکان مراقبت در منزل توسط پیراپزشکان و پرستاران


ارائه اخبار، مقالات و توصیه های سلامت در صفحه اول پزشکت

 

خدمات دامپزشکی و خدمات در محل دامپزشکی

 

 

چرا پزشکت؟

 

مشاوره صوتی، تصويری، متنی، تلفنی و آنی به صورت 24 ساعت شبانه روز در طی ۷ روز هفته

امکان مراقبت در منزل توسط پیراپزشکان و پرستاران

ارائه اخبار، مقالات و توصیه های سلامت در صفحه اول پزشکت

خدمات دامپزشکی و خدمات در محل دامپزشکی

 

 

0 +
تعداد کاربران
0 +
تعداد مشاور
0 +
مشاوره های تاکنون
0 +
مشاوره های موفق

چرا پزشکت؟

مشاوره صوتی، تصويری، متنی، تلفنی و آنی به صورت 24 ساعت شبانه روز در طی ۷ روز هفته

امکان مراقبت در منزل توسط پیراپزشکان و پرستاران

ارائه اخبار، مقالات و توصیه های سلامت در صفحه اول پزشکت

خدمات دامپزشکی و خدمات در محل دامپزشکی

مقالات پزشکت

شماره تماس:

02191002055

آدرس:

تهران، سردار جنگل جنوبی، نبش فجر ششم،پلاک 19، طبقه ی 5، شرکت تدبیر سلامت مرهم

خبرنامه پزشکت