دمانس عروقی دمانس عروقی یک اصطلاح کلی است که مشکلات مربوط به تفکر، تصمیم گیری، قضاوت، حافظه و سایر فرآیندهای فکری ناشی از آسیب مغزی که در اثر اختلال در خونرسانی مغزی ایجاد می شوند را توصیف می کند. فرد…

خواندن بیشتر


سندرم گیلن باره سندرم گیلن باره نوعی اختلال نادر است که در آن سیستم ایمنی بدن به اعصاب حمله کرده و به آن ها آسیب خواهد رساند. ضعف و سوزن سوزن شدن اندام معمولاً اولین علامت این بیماری است. این…

خواندن بیشتر
گلیوما گلیوما (Glioma) نوعی تومور است که در مغز و نخاع فرد مبتلا به وجود می آید. گلیوما معمولاً از سلول های پشتیبان گلویی (سلولهای گلیال) که سلولهای عصبی را احاطه کرده و به عملکرد آنها کمک می کند، شروع…

خواندن بیشتر


تای ساکس به دلیل عدم وجود آنزیمی که به تجزیه مواد چرب کمک می کند به وجود می آید. این مواد چرب، به نام گانگلیوزیدها، تا حد سمی بوده و در مغز کودک جمع شده و بر عملکرد …

خواندن بیشتر