نقص مادرزادی مغز نقایص مادرزادی مغز ناهنجاری هایی در مغز است که از بدو تولد وجود دارد. انواع مختلفی از این نقص وجود دارد. آنها می توانند از شرایط خفیف تا شدید بسیار متفاوت باشند. مغز در ماه اول پس…

خواندن بیشتر