بارداری

سقط جنین بدون خونریزی

امکان بروز سقط جنین بدون خونریزی وجود دارد و برخی از زنان ممکن است بدون هیچ گونه خونریزی، سقط جنین را تجربه کنند. در این شرایط هم در نهایت علائم سقط ظاهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. تشخیص سقط جنین قبل از بروز علائم با استفاده از آزمایش‌های خونی هورمون بارداری قابل سنجش (hCG) و آزمایش‌های اولیه اولتراسوند انجام می‌شود.

سقط جنین نسبتاً شایع است و امکان سقط جنین بدون خونریزی یا گرفتگی وجود دارد. این وضعیت به عنوان سقط از دست رفته یا “سقط جنین بی صدا” نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. آن را “از دست رفته” می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامند زیرا بدن هنوز تشخیص نداده است که زن دیگر باردار نیست.

حدود 50 درصد از تمام بارداری ها به نوعی سقط جنین ختم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این شرایط بیشتر در اوایل بارداری اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و اکثر زنان آن را به صورت یک قاعدگی شدید احساس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و متوجه سقط نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. ممکن است زمانی متوجه سقط شوند که برای سونوگرافی مراجعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و پزشک متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که ضربان قلب جنین وجود ندارد.

سقط جنین بدون خونریزی|| پزشکتعلائم رایج سقط جنین بدون خونریزی

به طور کلی شایع ترین علامت که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نشان دهنده سقط جنین باشد و وقوع آن را هشدار دهد، خونریزی است. میزان خونریزی اولیه مرتبط با سقط جنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از مقادیر کم خون قهوه ای تا خونریزی شدید همراه با لخته و بافت متغیر باشد.

خونریزی ناشی از سقط جنین در نتیجه کاهش شدید سطح پروژسترون رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. در هنگام کاهش سطح پروژسترون، لایه داخلی رحم شروع به ریزش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در برخی موارد، برای تشخیص سقط جنین مشکوک پس از خونریزی اولیه بارداری سونوگرافی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

برخی از زنان هیچ علامت خارجی سقط جنین را تجربه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. از طرفی هم وقتی سقط در اوایل بارداری رخ دهد، زن ممکن است علائم کمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بارداری را تجربه کرده و حتی متوجه بارداری خودش نشده باشد. همین وضعیت تشخیص سقط جنین را دشوارتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

علائم بارداری به ویژه در انتقال از سه ماهه اول به دوم بارداری تا حدودی تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که این تغییرات تا حدودی طبیعی هستند.

سایر علائم سقط جنین ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • دفع بافت جنین
  • گرفتگی یا درد مبهم در پشت یا لگن که ممکن است ثابت باشد یا به صورت گاه به گاه بروز پیدا کند.
  • حذف و یا کاهش علائم رایج اولیه بارداری مانند حالت تهوع صبحگاهی، حساس شدن سینه ها و خستگی

زنان در دوران بارداری بهتر است در صورت بروز هر یک از این علائم حتی بدون خونریزی به متخصص زنان و یا ماما مراجعه کنند. چون احتمال سقط جنین بدون خونریزی هم وجود دارد.

برخی از علائم هشدار دهنده از دست دادن بارداری بدون خونریزی، عبارتند از:

  • کاهش ناگهانی علائم بارداری
  • تست های بارداری که نتیجه منفی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
  • حالت تهوع، استفراغ یا اسهال
  • کمر درد

اگر بارداری پیشرفت کرده باشد، حرکت جنین ممکن است به طور قابل توجهی کند شود یا متوقف شود.

در برخی شرایط احتمال دارد آزمایش‌های تشخیصی مانند سونوگرافی در اوایل بارداری، سقط جنین را تشخیص دهند. اما روند سقط جنین در واقع ممکن است چند روز یا حتی هفته ها طول بکشد، در این شرایط پزشک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند سقط جنین را حتی قبل از شروع علائمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند خونریزی تشخیص دهند.

چه زمانی از دست دادن بارداری بدون خونریزی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد؟

اکثر زنان فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند بعد از سقط جنین به دنبال تعیین علت ممکن است خودشان یا سبک زندگی شان را مقصر بدانند. اما، واقعیت این است که علت اصلی آن مشخص نیست و برهمین اساس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به طور صدرصد از بروز آن پیشگیری کنید. سقط جنین نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فقط به دلیل ورزش های خفیف یا با نوشیدن چای یا قهوه اتفاق بیفتد.

شایع ترین علت ناهنجاری ژنتیکی در جنین است. از طرفی هم از دست دادن بارداری و سقط جنین همیشه با خونریزی همراه نیست. در واقع، یک زن ممکن است هیچ علامتی را تجربه نکند و تنها زمانی متوجه سقط شود که پزشک نتواند ضربان قلب را در طول یک سونوگرافی معمول تشخیص دهد.

خونریزی در دوران بارداری زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که رحم خالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در برخی موارد، جنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میرد اما رحم خالی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و زن خونریزی را تجربه نمی کند. برخی از پزشکان از این نوع سقط جنین به عنوان سقط جنین از دست رفته یاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. سقط جنین ممکن است برای چندین هفته بدون هیچ گونه علائمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رخ داده باشد و مادر متوجه وضعیت خود نشده و به دنبال درمان نباشد.

طبق گزارش انجمن بارداری آمریکا، بیشترین تلفات و از دست دادن جنین در 13 هفته اول بارداری اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری به ندرت رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

سونوگرافی جنین || پزشکتتشخیص سقط جنین بدون خونریزی

بیشتر زنان زمانی که دچار خونریزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند به دنبال درمان سقط جنین هستند. اما تشخیص سقط بدون خونریزی تا حدودی مشکل و سخت است، پزشک ممکن است تنها در طی یک اسکن معمول، این نوع سقط جنین را تشخیص دهد. یا از روی سایر علائم بیمار مانند کاهش سطح هورمون‌های بارداری یا از بین رفتن سایر علائم بارداری، به سقط جنین مشکوک شود.

با بررسی سطح هورمون ها از راه آزمایش خون تا حدودی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سقط جنین را تشخیص داد اما برای تشخیص قطعی، پزشک باید یک سونوگرافی برای بررسی ضربان قلب انجام دهد.

درمان سقط جنین بدون خونریزی

هدف از درمان سقط جنین، برداشتن جنین و بافت از رحم مادر است. با این روش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از بروز عوارضی مانند عفونت رحم پیشگیری کرد. گزینه های درمانی متنوعی وجود دارد و یک پزشک یا ماما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بهترین گزینه را انتخاب کند.

به طور کلی، بعد از سقط جنین باید پوشش داخلی رحم و بافت جنین از بدن مادر خارج شوند. در اکثر مواقع این فرایند ممکن است طی دو هفته پس از تشخیص سقط جنین به صورت خود به خود شروع شود. زنان در این شرایط بهتر است منتظر خونریزی طبیعی و خود به خود بعد از سقط باشند. این فرایند به عنوان مدیریت انتظار شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

در حالی که مدیریت انتظار برای برخی از زنان تا حدودی منطقی و قابل تحمل است، اما در برخی شرایط می‌تواند عوارض عاطفی را به همراه داشته باشد.

از دست دادن بارداری بدون خونریزی در اغلب موارد بی خطر است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید چند هفته قبل از درمان پزشکی صبر کنید، زیرا ممکن است رحم خود به خود خالی شود. در این شرایط ممکن است عبور یا دفع بافت جنین با خونریزی همراه باشد. این شرایط معمولاً کمتر از یک هفته طول می‌کشد و ممکن است همراه با گرفتگی هم رخ دهد.

اگر رحم خالی نشود، یا بیمار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد منتظر بماند و صبر کند، پزشک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سایر گزینه های درمانی را توصیه کند،. رایج ترین گزینه های درمانی برای این وضعیت عبارتند از:
  • تجویز دارو برای تحریک و آزاد شدن جنین
  • یک روش جراحی به نام اتساع و کورتاژ

پزشک ممکن است داروهای ضد درد را برای کاهش گرفتگی ناشی از سقط توصیه کند. انواع داروهای بدون نسخه اغلب برای تسکین این گرفتگی موثر هستند. در موارد نادر، از دست دادن بارداری منجر به عفونت رحم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که نیاز به درمان دارد.

اما باید به این موضوع هم توجه داشته باشید که بسیاری از زنان بعد از سقط جنین دچار احساس غم و اندوه زیاد و حتی احساس گناه و اضطراب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در این شرایط، آنها بهتر است برای یک دوره درمانی مناسب به روانشناس مراجعه کنند.

مدیریت انتظار سقط جنین ناشی از پزشکی مداخله جراحی
کمترین تهاجم و آسیب کم تهاجمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کمترین آسیب تهاجمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین؛ ممکن است به صورت سرپایی انجام شود یا ممکن است نیاز به بیهوشی عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشد.
کم هزینه ترین کم هزینه پرهزینه ترین
انتظار از نظر احساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند چالش برانگیز باشد. ممکن است نیاز به مدتی انتظار برای اثرگذاری دارو داشته باشد. در زمان انتظار شما قابل انجام است.
خونریزی و گرفتگی متوسط ​​تا شدید خون ریزی شدید و گرفتگی متوسط ​​تا شدید؛ عوارض جانبی خفیف ممکن است شامل تهوع، استفراغ و اسهال باشد. خونریزی و گرفتگی متوسط
در صورت ناموفق بودن و سقط جنین ناقص ممکن است بیمار به کورتاژ نیاز داشته باشد. در صورت ناموفق بودن و سقط جنین ناقص ممکن است بیمار به کورتاژ نیاز داشته باشد.

اما این وضعیت به ندرت رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

عوارض نادر شامل چسبندگی رحم ( سندرم آشرمن )، آسیب دهانه رحم یا سوراخ شدن رحم است.
در صورت لزوم، امکان آزمایش ژنتیکی بافت جنین را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

زمان بهبودی بعد از سقط جنین بدون خونریزی چقدر طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد؟

به طور کلی مدت زمان بهبودی بعد از سقط جنین به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای اکثر زنان، زمان بهبودی فیزیکی نسبتاً کوتاه است. زنانی که تحت عمل جراحی برداشتن جنین قرار می‌گیرند، ممکن است پس از قطع خونریزی، هیچ علامت فیزیکی نداشته باشند. اما زمان بهبودی برای زنانی که عوارضی مانند عفونت رحم را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، ممکن است تا حدودی طولانی تر باشد.

با این حال، اثرات عاطفی از دست دادن بارداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در طولانی مدت ادامه پیدا کنند. هیچ جدول زمانی استاندارد برای بهبودی سوگواری ناشی از سقط جنین وجود ندارد.

سخن آخر

در بیشتر مواقع، خونریزی اولین علامت سقط جنین است. با این حال، سقط جنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بدون خونریزی اتفاق بیفتد سایر علائم قبل از خونریزی ظاهر شوند. باید به این نکته توجه داشته باشید که علائم بارداری با گذشت زمان تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بروز این علائم در طول دوران بارداری نشان دهنده سقط نیست. اما باز هم بهتر است در صورت بروز علائم برای ارزیابی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.

منبع
medicalnewstodayverywellfamily

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا