بیماری های مادرزادی گوش کدامند؟ بیماری های مادرزادی گوش بیشتر به ناهنجاری و بدشکلی های لاله گوش مربوط می شوند. تشخیص بیماری های مادرزادی گوش با ارزیابی کامل بالینی، شنوایی سنجی و رادیولوژی صورت می گیرد. گوش از سه قسمت…

خواندن بیشتر
بیماری منیر نوعی اختلال در گوش داخلی است که منجر به سرگیجه و کاهش شنوایی شود. در بیشتر موارد، بیماری منیر فقط یک گوش را درگیر می کند. بیماری منیر در هر سنی ممکن است رخ دهد اما معمولاً بین …

خواندن بیشتر


عفونت گوش در کودکان و دوران شیرخوارگی و نوزادی نسبتا شایع هستند. بیشتر عفونت ها به سرعت بهبود می یابند و معمولاً جدی نیستند. انواع عفونت گوش در کودکان شامل عفونت گوش میانی (اوتیت مدیا) و عفونت گوش بیرونی (اوتیتوز خارجی) می شود. در بین این دو نوع عفونت گوش در کودکان…

خواندن بیشتر