شیردهی بعد از سزارین شیردهی بعد از سزارین یکی از رایج ترین نگرانی های مادران سزارینی است. این نگرانی طبیعی بوده و شیردهی بعد از سزارین کاملا امکان پذیر می باشد. اگرچه ممکن است  چالش هایی داشته باشد، اکثر خانم…

خواندن بیشتر