سيستيكروكوزيس، از علل تا پیش آگهی مبتلایان سيستيكروكوزيس بيماري است كه در آن لاروهاي كرم نواري از روده خارج شده و اندام هاي ديگري مانند مغز، چشم يا قلب را آلوده مي كنند. هیچ درمانی خانگی برای افراد بدون علامت…

خواندن بیشتر