آیا کودکان به واکسن کرونا نیاز دارند؟ کارشناسان در بررسی نیاز کودکان به واکسن کرونا معتقدند که کودکان هم مانند بالغین به واکسن کرونا نیاز دارند. اما آماده سازی واکسن کرونا برای کودکان ممکن است ماه ها و حتی سال…

خواندن بیشتر

ملانین مصنوعی، جایگزین رنگ مو ملانین مصنوعی جایگزین رنگ مو خواهد شد. یک بررسی جدید نشان می دهد که احتمال دارد ملانین مصنوعی، روزی بتواند جایگزین رنگ موی سنتی گردد. بدن به طور طبیعی ملانین تولید می کند، بنابراین تصور…

خواندن بیشتر