ملانین مصنوعی، جایگزین رنگ مو ملانین مصنوعی جایگزین رنگ مو خواهد شد. یک بررسی جدید نشان می دهد که احتمال دارد ملانین مصنوعی، روزی بتواند جایگزین رنگ موی سنتی گردد. بدن به طور طبیعی ملانین تولید می کند، بنابراین تصور…

خواندن بیشترکرونا تا چند روز در بدن می ماند؟ ماندگاری ویروس کرونا در بدن چه مقدار است؟ بیماران باید تا چه زمانی آزمایش بدهند؟ آزمایش اولیه بیماران مبتلا ویروس کرونا چه زمانی باید صورت بگیرد؟ کرونا ویروس، SARS-CoV-2، به راحتی از…

خواندن بیشتر


 علائم پوستی کرونا گاهی فورا بعد از عفونت ظاهر می شوند؛ اما در سایر بیماران مبتلا به کرونا می تواند دیرتر و یا در مراحل شدیدتر بروز کنند. اکثر علائم و نشانه های پوستی کرونا با گذشت زمان بهتر می شوند. با پیشرفت …

خواندن بیشتر