تاری دید در یک چشم تاری دید در یک چشم می تواند علل زیادی داشته باشد. رایج ترین علل تاری دید در یک چشم، عیوب انکساری است. سایر علل احتمالی شامل عفونت، میگرن و آب مروارید است. چه تدریجی باشد…

خواندن بیشتر