نزدیک بینی نزدیک بینی ، یک وضعیت بینایی مشترک است که در آن می توانید اشیاء نزدیک خود را به وضوح مشاهده کنید، اما اشیاء دورتر برای شما مبهم هستند. نزدیک بینی هنگامی رخ می دهد که شکل چشم باعث…

خواندن بیشتر
 اگر لکه های تیره رنگ یا نورهای چشمک زنی در محدوده بینایی خود می بینید، احتمال اینکه دچار عارضه جداشدگی زجاجیه خلفی شده باشید، وجود خواهد داشت. البته این مشکل چشمی بیشتر در افراد …

خواندن بیشتر


جداشدگی شبکیه (Retinal detachment) وضعیت اضطراری را توصیف می کند که در آن یک لایه نازک از بافت (شبکیه) در پشت چشم از حالت طبیعی خود جدا می شود. جداشدگی شبکیه، سلول های شبکیه را…

خواندن بیشتر


 پنگوکولا (Pinguecula) زائده نسبتاً شایع و غیر سرطانی است که بر روی ملتحمه یا بافت سفید در نزدیکی قرنیه چشم به وجود می آید. این لکه یا برآمدگی زرد رنگ بوده و معمولاً در قسمت داخلی…

خواندن بیشتر


آنیزوکوریا یا (Anisocoria) یک عارضه چشمی است که در آن مردمک یک چشم از نظر اندازه با مردمک چشم دیگر تفاوت دارد. مردمک چشم در حقیقت همان لحقه های مشکی رنگی است که اطراف مرکز چشم را …

خواندن بیشتر