نزدیک بینی نزدیک بینی ، یک وضعیت بینایی مشترک است که در آن می توانید اشیاء نزدیک خود را به وضوح مشاهده کنید، اما اشیاء دورتر برای شما مبهم هستند. نزدیک بینی هنگامی رخ می دهد که شکل چشم باعث…

خواندن بیشتر