رفتار درمانی رفتار درمانی (Behavioral Therapy) یک اصطلاح کلی برای انواع روش های درمانی در درمان اختلالات سلامت روان می باشد. رفتاردرمانی به دنبال شناسایی رفتارهای مخرب و ناسالم افراد و تغییر این رفتارها می باشد. رفتار درمان ها معتقدند…

خواندن بیشتر