سیستم غدد درون ریز شبکه ای از غدد و اندام ها است که در سراسر بدن قرار گرفته و مانند سیستم عصبی  در کنترل و تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن نقش اساسی دارد اختلالات تیروئید، چه به شکل کم کاری و چه به شکل پرکاری یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بوده که…

خواندن بیشتر

زانوی شما درد می کند و می خواهید بدانید چرا؟ چه آسیب دیدگی و چه آرتروز باشد، در اینجا جوابهای دکتر جوزف بوسکو، وجود دارد. او یک جراح ارتوپدی است که در پزشکی ورزشی و…

خواندن بیشتر