علائم پوستی کرونا گاهی فورا بعد از عفونت ظاهر می شوند؛ اما در سایر بیماران مبتلا به کرونا می تواند دیرتر و یا در مراحل شدیدتر بروز کنند. اکثر علائم و نشانه های پوستی کرونا با گذشت زمان بهتر می شوند. با پیشرفت …

خواندن بیشترریزش مو می تواند روی پوست سر یا تمام بدن شما تأثیر بگذارد. ریزش مو می تواند نتیجه وراثت، تغییرات هورمونی، شرایط پزشکی یا داروها باشد. هر کس می تواند ریزش مو را تجربه کند، اما در مردان شایع تر…

خواندن بیشتر