پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

راهکارهای  خودمراقبتی بیماران قلبی در گرما

بیماری های قلب و عروق

تاثیر آب و هوا بر بیماری های قلبی

تاثیر شرایط آب و هوایی بر بیماری های قلبی بسیار زیاد است به نحوی که ذرات ریز آلوده موجود در…

بیشتر بخوانید »