مبتلایان به بیماری های قلبی عروقی، سالمندان و افراد تحت جراحی پیوند اعضاء که سیستم ایمنی بدن ضعیفی دارند جزء گروه پرخطر برای کرونا ویروس اعلام شده بودند.طبق اظهارنظر این مرکز بیماران دیابتی و زنان باردار هم در معرض خطر بیشتری …

خواندن بیشتر