غذا خوردن معمولاً با افزایش قند خون می تواند به کاهش سرگیجه کمک کند اما برخی افراد بعد از غذا خوردن دچار سرگیجه می شوند. اغلب،سرگیجه بعد از غذا خوردن، قابل درمان و پیشگیری می باشد. چندین شرایط مختلف و بیماری در فرد باعث ….

خواندن بیشتر