مشکلات شيردهی مشکلات شیردهی، شامل مواردی است که مادر و کودک در هنگام شیردهی با آن روبرو هستند. شیردهی، از چفت شدن نامناسب دهان کودک با پستان تا زخم شدن نوک پستان و عفونت پستان، نگرانی های خاص خود را دارد. این مشکلات می…

خواندن بیشتراختلالات مایع آمنیوتیک اختلالات مایع آمنیوتیک منجر به افزایش و یا کاهش مایع آمنیوتیک می شود. مایع آمنیوتیک، حاوی مواد مغذی، هورمون ها و آنتی بادی های مهمی است و به شما در محافظت از کودک در برابر ضربه و…

خواندن بیشتر