پولیپ مثانه پولیپ مثانه، رشد کند و کوچک و غالباً گل کلم مانند هستند که از پوشش مثانه، بیرون می زند. پولیپ ها، گروهی از سلول های غیر طبیعی به شمار می روند که در امتداد غشاهای مخاطی در بدن…

خواندن بیشتر
تاثیر کرونا بر قاعدگی تاثیر کرونا بر قاعدگی مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از زنان مبتلا به کرونا ویروس که عوارض طولانی مدت این بیماری را تجربه کرده اند، از تاثیر کرونا بر قاعدگی شکایت دارند.   طی چند…

خواندن بیشتر