پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

عمومی و داخلی

انواع سرطان ریه

انواع سرطان ریه

انواع سرطان ریه ، شامل اسمال سل کارسینوما و نان اسمال سل کارسینوما  می باشد. سرطان ریه نان اسمال سل کارسینوما  (NSCLC)، شایع تر و با رشد آهسته رخ می دهد، و در اصل متشکل از انواع مختلف، سرطان ریه، سرطان ریه سلول بزرگ، و کارسینوم سلول سنگفرشی از ریه ها است. اسمال سل کارسینومای ریه، که کمتر شایع و تهاجمی است، بیشتر به دو نوع کارسینوم سلول کوچک و کارسینوم سلول کوچک ترکیبی تقسیم می شود.

میزان پیش آکهی بیماری و درمان بسته به انواع سرطان ریه بستگی دارد. درک ویژگی های هر نوع سرطان ریه می تواند افراد مبتلا به سرطان ریه را قادر سازد تا بهترین تصمیمات درمانی را بگیرند.

نان اسمال سل کارسینوما

انواع سرطان ریه | پزشکت

نان اسمال سل کارسینوما متداول ترین نوع سرطان ریه است که 80 تا 85 درصد از کل سرطان های ریه را تشکیل می دهد. زیرگروه نان اسمال سل کارسینوما، که از انواع مختلف سلول های ریوی شروع می شود، به عنوان اسمال سل کارسینومای ریه گروه بندی می شوند، زیرا درمان و روند های تشخیصی آنها اغلب مشابه هستند. سرطان ریه سلول غیرکوچک اغلب به تدریج ایجاد می شود و تا زمانی که پیشرفت نکند، علائم کمی بروز می دهد یا هیچ علامتی ندارد.

عوامل خطر برای سرطان ریه سلول غیرکوچک 

سیگار کشیدن عامل اصلی خطر برای سرطان ریه سلول غیرکوچک است و حدود 90٪ موارد را شامل می شود. خطر دقیق به تعداد سیگاری که هر فرد سیگاری می کشد و مدت زمان سیگار کشیدن بستگی دارد. دود سیگار نیز خطر سرطان ریه را افزایش می دهد. توجه به این نکته مهم است که برخی از افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند نیز می توانند به سرطان ریه مبتلا شوند.

قرار گرفتن در معرض گاز رادون و همچنین در معرض آلودگی هوا یا آب با مقدار زیادی آرسنیک نیز ممکن است خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش دهد. گاز رادون به ذرات ریز رادیواکتیو تبدیل می شود که می توانند خود را در ریه ها رسوب دهند. اولین نمونه ثبت شده از تاثیر منفی قرار گرفتن در معرض گاز رادون در ریه ها در سال 1556 بود که محققان دریافتند گاز رادون باعث از بین بردن ریه از کارگران معدن در آلمان شده است. امروزه قرار گرفتن در معرض گاز رادون همچنان یکی از علت های اصلی سرطان ریه است.

درصد زنده ماندن پنج ساله (تعداد افراد زنده پنج سال پس از تشخیص آنها) برای نان اسمال سل کارسینوما 26.3 درصد تخمین زده شده است. بسیاری از عوامل، از جمله شرایط سن، می تواند در درصد زنده ماندن تاثیر بگذارد. برای درک بهتر پیش آگهی مرض فردی، بررسی عوامل شخصی مانند ژنتیک، سبک زندگی و سابقه خانوادگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به طور کلی انواع نان اسمال سل کارسینوما، عبارتند از:

انواع سرطان ریه | پزشکت

آدنوکارسینوم ریه

آدنوکارسینوما شایعترین شکل نان اسمال سل کارسینوما است که 30٪ کل موارد و 40٪ کل سرطان های ریه سلول غیر کوچک را تشکیل می دهد. از سلول های اپیتلیال ریه شروع می شود.

این نوع سرطان ریه عمدتا در افراد سیگاری یا افرادی که قبلا سیگاری بودن وجود دارد. اما همچنین شایع ترین نوع سرطان ریه است که در افراد غیر سیگاری نیز دیده می شود. این سرطان در زنان بیشتر از مردان است و در افراد جوانتر بیشتر از انواع دیگر سرطان ریه مشاهده شده است. آدنوکارسینوم به احتمال زیاد قبل از علایم تشخیص داده می شود.

درصد زنده ماندن در مرحله سرطان ریه متفاوت است. درصد زنده ماندن پنج ساله کم است و کمتر از 12 تا 15 درصد تخمین زده می شود. برای مبتلایان به آدنوکارسینومای مرحله 1، زنده ماندن پنج ساله بین 70 تا 85 درصد تخمین زده می شود. اما وقتی سرطان متاستاز (انتقال سلول های سرطانی به نواحی دور از تومور اولیه) می کند، درصد زنده ماندن پنج ساله به کمتر از 5٪ است.

سرطان سلول سنگفرشی ریه

سرطان سلول سنگفرشی (SqCC) در سلول های سنگفرشی ایجاد می شود، که مجاری تنفسی را پوشانده است. سرطان سلول سنگفرشی اغلب در نزدیکی برونش ها یافت می شود. از 80 تا 85٪ سرطان های ریه که سلول غیر کوچک هستند. تخمین زده می شود که 30٪ از این سرطان ها، سرطان سلول سنگفرشی هستند.

این نوع سرطان ریه اغلب با سابقه سیگار کشیدن مرتبط است. حدود 90٪ موارد سرطان سلول سنگفرشی ناشی از استعمال دخانیات است.

سرطان ریه سلول سنگفرشی معمولاً پس از انتشار بیماری تشخیص داده می شود. درصد زنده ماندن پنج ساله به طور متوسط 24٪ است. اگر بلافاصله بیماری شناسایی و درمان شود، پیش آگهی بیماری به طور قابل توجهی بیشتر است.

سرطان آدنوسکواموس ریه

سرطان آدنوسکواموس ریه دارای ویژگی های آدنوکارسینوم و سرطان ریه سلول سنگفرشی است. این یک زیرگونه نادر از نان اسمال سل کارسینوما است که 0.4٪ تا 4٪ موارد را تشکیل می دهد.

سلول بزرگ کارسینومای تمایز نیافته ریه

سرطان تمایز نیافته از سلول بزرگ، که به آن سرطان ریه سلول بزرگ (LCLC) نیز گفته می شود، رشد سریع تری نسبت به سایر سرطان های ریه دارد. اما بروز آن از سرطان سلول سنگفرشی و آدنوکارسینومای ریه ها کمتر است. سرطان ریه سلول بزرگ 10٪ تا 15٪ از کل موارد نان اسمال سل کارسینوما را تشکیل می دهد و در هر قسمت از ریه یافت می شود.

مانند سایر انواع سرطان ریه، عوامل خطر شامل سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود سیگار است. علاوه بر این، تصور می شود که قرار گرفتن در معرض گاز رادون یک عامل خطر برای سرطان ریه سلول بزرگ است.

در کارسینوم سلول اعصاب و غدد درون ریز، زیر نوع کارسینوم ریه سلول بزرگ، جهش های ژنی خاص ممکن است آسیب پذیری را افزایش دهد، مانند RUNX1 و ERBB4 تمایل به رشد و انتشار سریع دارد و بسیار شبیه اسمال سل کارسینومای ریه است. این پس از تشخیص سیتولوژی تشخیص داده می شود.

پیش آگهی این نوع سرطان اغلب برای سرطان ریه سلول بزرگ از سایر سرطان های ریه بدتر است، احتمالاً به علت ایجاد تومور در محیط ریه، علائم کلاسیک مرتبط با سرطان ریه، مانند سرفه، اغلب  دیرتر ظاهر می شوند. بنابراین تشخیص می تواند به تأخیر بیفتد، که پیش بینی را بدتر می کند. ایمنی درمانی جدید  یک گزینه امیدوار کننده در درمان سرطان ریه سلول بزرگ است.

زیرگروه های دیگر اسمال سل کارسینومای ریه

سایر زیرگروه های اسمال سل کارسینومای ریه شامل کارسینوم آدنوسکواموز و سرطان سارکوماتوئید است که بسیار کمتر مشاهده می شود.

سرطان آدنوسکواموز از نظر معیارهای سرطان سلول سنگفرشی و آدنوکارسینوما مطابقت دارد.یک بررسی نشان داد که بیماران مبتلا به کارسینوم آدنوسکواموز به طور کلی پیش آگهی بهتری نسبت به کارسینوم سلول سنگفرشی ریه دارند.

کارسینومای سارکوماتوئید بسیار نادر اما تهاجمی است. تخمین زده می شود که کمتر از 3٪ از کل سرطانهای سلول کوچک ریه باشد. به نظر می رسد مخلوطی از سرطان و سارکوم است. درصد زنده ماندن پنج ساله حدود 20٪ است. تحقیقات بیشتر به آنالیز ملکولی تومورهای پیشنهاد شده به منظور بهبود درمان ها است.

اسمال سل کارسینومای ریه

انواع سرطان ریه | پزشکت

اسمال سل کارسینومای ریه (SCLC)  تقریباً 10٪ تا 15٪ سرطان ریه را تشکیل می دهد. اسمال سل کارسینومای ریه اغلب از نایژه ها یا راه های هوایی که از نای به داخل ریه ها منتهی می شوند رخ می دهد. سپس به صورت ساختارهای تدریجی کوچکتر منشعب می شوند. اسمال سل کارسینومای ریه به سرعت رشد کرده و به سایر قسمت های بدن از جمله غدد لنفاوی انتشار می یابد.

قرار گرفتن در معرض ماده سرطان زا، مانند دود تنباکو یا برخی از سموم محیطی مانند آزبست، می تواند باعث تغییر DNA بدن شود. گاهی اوقات انکوژن ها یا ژن هایی که فعالیت تومور را سرکوب می کنند، ممکن است آسیب ببینند و بدن را در برابر ابتلا به بدخیمی سلولی آسیب پذیر کنند. سن بالا و سیستم ایمنی ضعیف نیز می تواند آسیب پذیری در برابر بیماری را افزایش دهد.

حدود 70٪ افراد مبتلا به اسمال سل کارسینومای ریه به سرطان مبتلا خواهند شد که پیش از این علایم را داشته اند و در این زمان تشخیص داده شده است. از آنجا که این سرطان به سرعت رشد می کند، ممکن است  به شیمی درمانی و پرتودرمانی پاسخ دهد.

پیش آگهی کلی پنج ساله در افراد مبتلا به اسمال سل کارسینومای ریه 6٪ است. برای افراد مبتلا به اسمال سل کارسینومای ریه موضعی، یعنی سرطان به خارج از ریه انتشار نیافته است، پیش آگهی کلی پنج ساله 27٪ است.

کارسینوم سلول کوچک ترکیبی

کارسینومای ریه سلول کوچک ترکیبی (C-SCLC)  30٪موارد اسمال سل کارسینومای ریه را تشکیل می دهد. این ماده به عنوان سرطان سلول کوچک با ویژگی های کارسینومای سلول کوچک ریه طبقه بندی می شود.

متوسط سن بیماران کارسینومای ریه سلول کوچک ترکیبی بین 59 تا 64 سال است. به نظر می رسد تغییرات اپی ژنتیکی یا تغییر در بیان ژن به علت قرار گرفتن در معرض محیط، نقش بسزایی در ایجاد کارسینومای ریه سلول کوچک ترکیبی دارد.  خطر وراثت از اهمیت کمتری برخوردار است و بیشتر بر عوامل رفتاری و محیطی تأکید می شود.

مزوتلیومای ریه

مزوتلیوما Mesothelioma یک سرطان نادر اما تهاجمی در بافت پوششی قفسه سینه است و هر ساله حدود 3000 مورد در ایالات متحده تشخیص داده می شود. در لایه نازکی از بافت ایجاد می شود که بیشتر اندام های داخلی موسوم به مزوتلیوم را می پوشاند. شایع ترین شکل، مزوتلیوما، پلور نامیده می شود که در پوشش داخلی ریه ها رخ می دهد.

مزوتلیوما در سالمندان بسیار بیشتر از افراد جوان است. میانگین سنی در زمان تشخیص 72 سال است. از هر 10 نفر مبتلا به مزوتلیوما هشت نفر در معرض آزبست هستند. به همین علت بزرگترین عامل خطر ابتلا به این بیماری در نظر گرفته می شود. هنگامی که الیاف آزبست استنشاق می شود، آنها می توانند به کوچکترین راه های هوایی و تحریک مخاط ریه، و یا پلور (شش ها) حرکت کنند. این تحریک منجر به التهاب و آسیب می شود که در نهایت می تواند منجر به ایجاد سلولهای غیرطبیعی سرطانی شود.

سایر عوامل خطر شامل پرتودرمانی، سن و ژنتیک است. تابش به ویژه به افرادی که دوزهای زیادی از پرتودرمانی در قفسه سینه را دریافت کرده اند، مانند افراد مبتلا به لنفوم، مربوط است. حدود 1٪ از افراد مبتلا به مزوتلیوما یک جهش ژنتیکی از والدین به ارث برده اند که آنها را در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار داده است.

 سرطان های نادر ریه

انواع سرطان ریه | پزشکت

تومورهای کارسینوئید ریه

کمتر از 5٪ تومورهای ریه، تومورهای کارسینوئید ریه هستند. از این تعداد، نه مورد از 10 مورد معمول است و معمولاً رشد آنها کند خواهد بود. از هر 10 مورد، یک مورد غیرمعمول وجود دارد که سریعتر رشد می کند. تومورهای کارسینوئید ریه در سلول های عصبی و غدد درون ریز رخ می دهد. بسته به جایی که در ریه قرار دارند، ممکن است از آنها به عنوان کارسینوئیدهای مرکزی یا محیطی یاد شود.

تومورهای دیواره قفسه سینه

دیواره قفسه سینه از ریه ها محافظت می کند و قسمت های زیادی از جمله پوست، چربی، عضله، بافت و عروق لنفاوی را شامل می شود. تومورهای دیواره قفسه سینه به دو صورت اولیه یا ثانویه طبقه بندی می شوند. تومورهای اولیه آنهایی هستند که در عضله، چربی، رگ خونی، غلاف عصب، غضروف یا استخوان قرار دارند. تومورهای ثانویه دیواره قفسه سینه کمتر ساده هستند. به عنوان مثال، آنها می توانند نتیجه کارسینومای پستان باشند که فراتر از محل مبدا رشد کرده است.

تومورهای مدیاستن

مدیاستین ریه ها را از بقیه قفسه سینه جدا می کند. این حفره بدن شامل قلب، آئورت، مری، تیموس و نای است. تومورهای مدیاستن انواع مختلفی دارند، اما نادر هستند. با این وجود، برخلاف بیشتر سرطان های دیگر، این بیماری معمولاً در جوانان تا میانسال تشخیص داده می شود که معمولاً بین 30 تا 50 سال دارند.

سخن آخر

تشخیص یا داشتن عوامل خطر برای سرطان ریه می تواند ترسناک و طاقت فرسا باشد. مردم حتی با سرطان به خوبی زندگی می کنند. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه هرگز دیر نیست، این امر می تواند با مشورت با پزشک در مورد ترک سیگار انجام شود. کاهش خطر محیطی برای دود سیگار یا سموم مانند آزبست نیز می تواند به کاهش خطر کمک کند، به خصوص اگر سیگار هم می کشید.

منبع:

https://www.verywellhealth.com/types-of-lung-cancer-5093184

[advisers limit=3 online =true skill=”15 34″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *