لوگو پزشکت

مشاوره آنلاین پزشکی - پزشکت

رادیو پزشکت

پوکی استخوان در نوجوانان

پوکی استخوان نوجوانان|| پزشکت

فهرست مطالب

فرم با 5 گزینه

تا دیر نشده علائمتو بگو، پزشکتو بگم:


پوکی استخوان در نوجوانان شکل نادری از پوکی استخوان است که به طور کلی درست قبل از شروع بلوغ بروز پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. میانگین سن شروع بیماری هفت سالگی است که دامنه آن بین یک تا 13 سالگی است. پوکی استخوان یک بیماری استخوانی پیشرونده است که در آن تراکم استخوان از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود یا استخوان سازی به اندازه کافی صورت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. این وضعیت در نتیجه ضعیف شدن استخوان ها و حساسیت به شکستگی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

پوکی استخوان زمانی که جوانان را تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک مشکل جدی باشد زیرا نوجوانی دقیقا زمانی است که بدن نوجوان استخوان سازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. از دست دادن توده استخوانی در این زمان حیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کودک را در معرض خطر عوارض جدی از جمله رشد غیرطبیعی استخوان قرار دهد.

علائم پوکی استخوان در نوجوانان

اولین علائم پوکی استخوان در نوجوانان درد در ناحیه کمر، لگن و یا پا است. همچنین در این شرایط ممکن است کودک در راه رفتن مشکل داشته باشد یا با نتواند درست راه برود. شکستگی اندام تحتانی یک عارضه شایع به خصوص زانو یا مچ پا است. پوکی استخوان نوجوانان همچنین ممکن است باعث ناهنجاری های فیزیکی شود، از جمله:

 • سینه فرو رفته
 • از دست دادن قد
 • کیفوز (انحنای غیر طبیعی ستون فقرات قفسه سینه)

پوکی استخوان|| پزشکتعلل پوکی استخوان در نوجوانان

پوکی استخوان در افراد سالمند و به خصوص زنان یائسه شایع تر است، اما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کودکان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. پوکی استخوان در کودکان نادر است و اغلب به دلیل یک بیماری زمینه ای ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

دو نوع پوکی استخوان نوجوانان وجود دارد: ثانویه و ایدیوپاتیک.

پوکی استخوان ثانویه نسبت به پوکی استخوان ایدیوپاتیک رایج تر است. در نوع پوکی استخوان نوجوانان ثانویه ناشی از یک بیماری زمینه ای دیگر است. پوکی استخوان نوجوانان ایدیوپاتیک به مواردی اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که علت پوکی استخوان تشخیص داده نشود.

پوکی استخوان نوجوانان ثانویه

برخی از بیماری هایی که ممکن است منجر به پوکی استخوان ثانویه نوجوانی در کودکان شوند، عبارتند از:

آرتریت نوجوانان (JA)

انواع مختلف JA شامل فرآیندهای بیماری است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منجر به بروز پوکی استخوان شود. به عنوان مثال، کودکان مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان دارای توده استخوانی کمتر از حد طبیعی هستند، به خصوص در مفاصلی که تحت تاثیر آرتریت قرار دارند.

بررسی ها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که داروهای مورد استفاده برای درمان JA، مانند پردنیزون، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر توده استخوان تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، برخی از رفتارهای مرتبط با JA، مانند اجتناب از فعالیت بدنی به دلیل درد، نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند استحکام استخوان و توده استخوانی را کاهش دهد.

دیابت نوع 1

دیابت نوع 1، نوعی دیابت که در آن بدن انسولین بسیار کمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یا اصلاً انسولین تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، معمولاً در دوران کودکی یا سال های جوانی شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نوع دیابت نوع 1 با کیفیت پایین استخوان و افزایش خطر شکستگی آن همراه است.

فیبروز کیستیک (CF)

CF یک بیماری پیشرونده و ژنتیکی است که باعث عفونت های مکرر و مداوم ریه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به مرور زمان، در نهایت توانایی تنفس را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. بیماری ریه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بلوغ را به تاخیر بیاندازد و رشد استخوان کودک را مختل کند و منجر به ضعیف شدن استخوان ها شود.

بیماری‌های سوء جذب

سوء جذب ناشی از بیماری‌های روده (مانند بیماری کرون، بیماری سلیاک و غیره) باعث کاهش جذب مواد مغذی از روده‌ها از جمله کلسیم و ویتامین D می‌شود. این امر می‌تواند ضعف استخوان را افزایش داده و خطر شکستگی را افزایش دهد.

داروها

درمان هایی مانند داروهای شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی، داروهای ضد تشنج و داروهای کورتیکواستروئیدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در تشکیل استخوان اختلال ایجاد کنند. اگر فرزند شما مبتلا به سرطان، تشنج یا آرتریت است، بهتر است با پزشک او در مورد اینکه چند بار نیاز به بررسی تراکم استخوان خود دارند مشورت کنید.

سبک زندگی

گاهی اوقات، پوکی استخوان نوجوانان به رفتارهای خاصی مانند بی تحرکی طولانی مدت یا عدم تحرک مرتبط است. تغذیه ناکافی به ویژه کمبود ویتامین D و کلسیم ممکن است به پوکی استخوان نوجوانان کمک کند.

پوکی استخوان ایدیوپاتیک نوجوانان

پوکی استخوان نوجوانان ایدیوپاتیک نادرتر از ثانویه است. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد این بیماری پسران را بیشتر از دختران تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و قبل از بلوغ شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و میانگین شروع آن در 7 سالگی است.

در حالی که هیچ دلیل شناخته شده ای برای پوکی استخوان ایدیوپاتیک نوجوانان وجود ندارد، محققان تایید کرده اند که ژنتیک در این امر نقش دارد. به عنوان مثال، جهش برخی از پروتئین های تنظیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با شروع زودرس پوکی استخوان همراه با شکستگی های محوری (نخاعی) و آپاندیکول (دست و پا) در دوران کودکی مرتبط است. با این نوع پوکی استخوان، تراکم استخوان کودک شما ممکن است در دوران بلوغ بهبود یابد. با این حال، هنگامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که توده استخوانی بعداً در بزرگسالی به اوج خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد، تراکم استخوان هنوز طبیعی نخواهد بود.

نوجوانان و پوکی استخوان|| پزشکتتشخیص پوکی استخوان در نوجوانان

تشخیص پوکی استخوان نوجوانان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سخت و چالش برانگیز باشد. اسکن تراکم استخوان، دقیق ترین راه برای شناسایی کاهش توده استخوانی است. این اسکن ها محتوای مواد معدنی استخوان و تغییرات اسکلتی از جمله تحلیل استخوان را بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. با این حال، این آزمایش‌ها همیشه دقیق نیستند و بیماران برای تشخیص پوکی استخوان باید به دقت بررسی شوند.

برهمین اساس پزشک بر علائم و نشانه‌هایی تکیه می‌کند که نشان می‌دهند کودک شما ممکن است استخوان‌های شکننده داشته باشد. این شامل درد در ناحیه کمر، لگن و پاها، مشکلات راه رفتن، درد زانو و مچ پا و شکستگی استخوان است.

تشخیص معمولا زمانی کودک دچار شکستگی استخوان شود، صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اشعه ایکس می‌تواند تراکم استخوان کم، شکستگی یا یک مهره فرورفته یا بد شکل (استخوان‌های ستون فقرات) را نشان دهد. متأسفانه، اشعه ایکس پوکی استخوان را تا زمانی که کاهش قابل توجهی توده استخوانی نداشته باشد، تشخیص نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

انواع جدیدتر اشعه ایکس، از جمله جذب سنجی اشعه ایکس با انرژی دوگانه (DXA)، جذب فوتون دوگانه (DPA) و توموگرافی کامپیوتری کمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (اسکن های CAT)، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به تشخیص زودهنگام و دقیق تر توده استخوانی پایین کمک کند.

پوکی استخوان نوجوانان در مقابل استئووژنز ایمپرفکتا

Osteogenesis imperfecta (OI) یک اختلال ژنتیکی نادر است. مانند پوکی استخوان نوجوانان، به دلیل ایجاد استخوان های ضعیفی که مستعد شکستگی هستند، شناخته شده است. علت آن مشکلات کمیت و کیفیت کلاژن استخوان است.

کلاژن یک پروتئین سخت، نامحلول و لاستیکی است که در استخوان ها، ماهیچه ها، پوست و تاندون ها یافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این وضعیت از خفیف تا شدید متغیر است و ارثی است. علائم OI عبارتند از:

 • استخوان هایی که به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکنند.
 • درد استخوان
 • مفاصل شل یا هایپر متحرک (مفاصلی که دامنه حرکتی بالاتری دارند).
 • قدرت عضلانی کم
 • قد کوچک، به ویژه در موارد متوسط ​​تا شدید
 • کاهش شنوایی احتمالی
 • مشکلات چشمی
 • دندان‌های شکننده احتمالی، وضعیتی به نام dentinogenesis imperfecta

دو ویژگی اصلی OI که آن را از پوکی استخوان نوجوانان متمایز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، سابقه خانوادگی و مشکلات چشمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در برخی موارد، تشخیص OI از پوکی استخوان نوجوانان ممکن است نیاز به آزمایش ژنتیکی داشته باشد.

درمان پوکی استخوان در نوجوانان

درمان بر اساس شدت بیماری و معمولاً با هدف محافظت از ستون فقرات و سایر استخوان ها در برابر شکستگی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. کودکان مبتلا به پوکی استخوان ثانویه مانند همسالان خود به رژیم غذایی غنی از ویتامین D و کلسیم نیاز دارند. آنها همچنین باید تا حد امکان فعالیت بدنی در محدوده سلامت خود داشته باشند.

درمان عمدتاً به علت علائم پوکی استخوان بستگی دارد. در پوکی استخوان نوجوانان ثانویه، پزشک علت زمینه ای را شناسایی و درمان کند.

اگر منشا یک بیماری زمینه ای باشد، این امر شامل تشخیص و درمان آن بیماری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در مورد پوکی استخوان نوجوانان ناشی از دارو، بهتر است شرایط اولیه را با کمترین دوز موثر دارویی درمان شود یا یک درمان جایگزین و موثر پیدا کنید.

ورزش || پزشکتورزش

شما باید کودک خود را تشویق کنید تا ورزش منظم داشته باشد. با متخصص اطفال مشورت کنید تا کودک شما را به فیزیوتراپیست یا متخصص طب ورزشی ارجاع دهد.

کلسیم و ویتامین D

از آنجایی که کلسیم بخش مهمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از سلامت استخوان ها است، افزودن کلسیم بیشتر به رژیم غذایی کودک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند استحکام استخوان ها را افزایش داده و خطر شکستگی را کاهش دهد. منابع غذایی خوب کلسیم شامل لبنیات (شیر، ماست، پنیر و غیره) سبزیجات سبز برگ و غذاهای غنی شده با کلسیم است. مشورت با متخصص تغذیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منبع اطلاعاتی عالی برای افزایش کلسیم در رژیم غذایی کودک شما باشد.

همچنین باید مطمئن شوید که فرزندتان ویتامین D کافی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند زیرا این ویتامین جذب کلسیم را افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و استخوان ها را قوی تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ما بیشتر ویتامین D خود را از نور خورشید دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، بنابراین مطمئن شوید که کودک شما روزانه در معرض نور خورشید قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

دارو

ممکن است کودک شما برای مدیریت علائم به مصرف دارو نیاز داشته باشد. این دارو ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شامل داروهای مسکن پس از شکستگی یا اگر کودک پوکی استخوان شدید دارد، داروهایی برای تقویت استخوان‌ها باشد. اینها شامل فلوراید، کلسی تونین و بیس فسفونات ها هستند. اگر کودک شما به اندازه کافی از رژیم غذایی یا قرار گرفتن در معرض نور خورشید دریافت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، پزشک ممکن است مکمل های کلسیم یا ویتامین D را نیز تجویز کند.

عوارض پوکی استخوان در نوجوانان

پوکی استخوان نوجوانان درمان نشده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منجر به بروز عوارض طولانی مدت شود. چون کودکان و بزرگسالان جوان قبل از 30 سالگی اوج استخوان سازی را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ساختن استخوان های قوی در دوران کودکی خطر ابتلا به پوکی استخوان را در آینده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

عدم درمان پوکی استخوان نوجوانان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر استحکام و تراکم استخوان تأثیر بگذارد و خطر شکستگی و بدشکلی استخوان ها را افزایش دهد. به همین دلیل است که تشخیص زودهنگام و درمان پوکی استخوان نوجوانان اهمیت دارد.

سخن آخر

شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید با تشویق به تغذیه مناسب و ورزش فراوان، عادات استخوانی سالم را در فرزندان خود تقویت کنید. مصرف رژیم غذایی مناسب برای سلامت استخوان به معنای دریافت مقدار زیادی مواد غذایی غنی از کلسیم و ویتامین D، از جمله لبنیات، میوه های غنی از کلسیم، سبزیجات برگ دار، آجیل و دانه ها و برخی از انواع ماهی های چرب (مانند ساردین و سالمون) است. همچنین باید سعی کنید دسترسی کودکان به نوشابه ها و تنقلاتی که کلسیم ندارند را محدود کنید.

به فرزندان خود کمک کنید تا انواع فعالیت های بدنی را پیدا کنند که از شرکت در آنها لذت ببرند. محدودیت هایی را برای فعالیت های کم تحرک، مانند تماشای تلویزیون و بازی های ویدیویی تعیین کنید.

یکی دیگر از راه‌های خوب برای تقویت استخوان‌های فرزندانتان، سلامتی آن است که الگوی خوبی باشید. همراه با وعده های غذایی شیر بنوشید، غذاهای غنی از کلسیم را میان وعده مصرف کنید و به اندازه کافی ورزش کنید.

همین حالا سوال خودتون رو از بهترین متخصصان پزشکت بپرسید!

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟

0 / 5. تعداد رای ها: 0

هنوز کسی نظرش را ثبت نکرده شما اولین نفر باشید.

0

مقالات مرتبط

نمایش کامنت‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز