روش های بهبود مشکلات تنفسی در نوزادان روش های بهبود مشکلات تنفسی در نوزادان با راهکارهای طبیعی کار ساز است.نوزادان با گذراندن زندگی در مایعات رحم گاهی با مشکلات حاد تنفسی روبرو می شوند. چون ریه های نوزادان آخرین اندامی…

خواندن بیشتر
مواد موجود در کار ایجاد می شود. آسم شغلی می تواند ناشی از قرار گرفتن در معرض ماده ای باشد که به آن حساس هستید و این ماده در شما باعث بروز یک واکنش آلرژیک یا ایمونولوژیک می شود؛ مانند سایر انواع آسم…

خواندن بیشتر


در برخی افراد آسم، یک مشکل جزئی است اما در برخی افراد می تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود و فعالیت های روزمره فرد را مختل می کند و حتی ممکن است منجر به حمله آسم جدی شود. آسم قابل درمان نیست، اما علائم و علل آسم ….

خواندن بیشتر