آیا می دانید حروف و اعداد در نسخه های خودتان یا سایر موارد مربوط به یک بیماری، یا اختلال چه معنی دارند؟ هریک از این نوشته ها، اختصارات پزشکی بوده که برخی ازآن ها به اطلاع می رساند.

خواندن بیشتر
سرطان رشد غیرقابل کنترل سلول های غیر طبیعی در هر نقطه از بدن است. به سلول های غیر طبیعی، سلول های سرطانی، سلول های بدخیم یا سلول های تومورال گفته…

خواندن بیشتر