سرطان شناسی

مدت زمان شیمی درمانی

شیمی درمانی روشی است که از داروهای شیمیایی قوی برای کشتن سلول هایی که به سرعت در بدن در حال رشد هستند استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. انواع خاصی از شیمی درمانی را حتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای درمان بیماری های غیر سرطانی مانند لوپوس، اسکلرودرمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و آرتریت روماتوئید استفاده کرد. با این حال، این روش درمانی معمولاً برای سرطان بیشتر انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

مدت زمان شیمی درمانی مدت زمان هر سیکل به عوامل مختلفی مانند انواع داروهای شیمی درمانی مورد استفاده، نوع سرطان فرد و پاسخ بدن بیمار به دارو بستگی دارد. شیمی درمانی یک درمان سرطان است که شامل تجویز داروهایی برای کشتن سلول های سرطانی یا جلوگیری از رشد آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. متخصصان پزشکی معمولاً داروهای شیمی درمانی را به صورت چرخه ای تجویز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

ما در این مقاله از پزشکت به تشریح برخی از انواع رایج شیمی درمانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم و اطلاعاتی در مورد مدت زمان درمان شیمی درمانی را در اختیار شما قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم. همچنین برخی از روش های مختلف برای تجویز داروهای این روش درمانی و عوارض جانبی احتمالی را بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. به طور کلی، برای اینکه شیمی درمانی اثر خودش را بتوانید بگذارد، ابتدا باید داروها به سلول های سرطانی برسند. دانشمندان دقیقا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که این فرآیند چقدر طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد.

برخی از اشکال شیمی درمانی ممکن است سریعتر عمل کنند. به عنوان مثال، یک فرد باید داروهای خوراکی را قبل از ورود دارو به جریان خون بخورد و هضم کند. در مقابل، فرد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند داروهای شیمی درمانی موضعی را مستقیماً روی سلول های سرطانی بمالد.

طول جلسات شیمی درمانی بیمار به نوع شیمی درمانی که دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بستگی دارد. به عنوان مثال، مصرف داروهای خوراکی ممکن است تنها چند ثانیه طول بکشد، در حالی که دریافت درمان های IV ممکن است از چند دقیقه تا چند روز به طور متغیر طول بکشد.

شیمی درمانی || پزشکت

مدت زمان جلسه شیمی درمانی

شیمی درمانی اغلب شامل چندین جلسه یا “سیکل” درمان است. چرخه شیمی درمانی مدت زمانی است که از شروع یک دوره شیمی درمانی تا شروع دوره بعدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرد.

اما بسیار مهم است که بیمار شیمی درمانی خود را به صورت دوره ای دریافت کند. داروهای شیمی درمانی، سلول های سرطانی را از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند، اما متاسفانه سلول های سالم را که به سرعت در حال رشد هستند را هم از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و آنها را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد. برهمین اساس دریافت و انجام شیمی درمانی به صورت چرخه ای فرصت رشد و جایگزینی سلول های سالم را به بدن بیمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

یک دوره شیمی درمانی به طور معمول شامل چهار تا هشت جلسه شیمی درمانی است. برای مثال، یک چرخه 4 هفته‌ای می‌تواند شامل مصرف دارو در روزهای اول، دوم و سوم باشد، سپس تا روز بیست و نهم دیگر دارو مصرف نکند. پزشک در مورد طول و ساختار چرخه های شیمی درمانی فرد تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

عوامل موثر بر طول مدت شیمی درمانی

درمان شیمی درمانی معمولا بین 3 تا 6 ماه طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد . با این حال، برخی از افراد شیمی درمانی را برای دوره های کوتاه تر یا طولانی تر دریافت خواهند کرد. اما به طور کلی، طول مدت شیمی درمانی فرد و ساختار و طول دوره های آنها به عوامل زیر بستگی دارد:

 • نوع سرطان و مرحله آن
 • داروهای شیمی درمانی که پزشک تجویز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • پاسخ سرطان به داروها
 • ماهیت و شدت عوارض جانبی داروها

دارو شیمی درمانی چه مدت در سیستم باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند؟

از آنجایی که داروهای شیمی‌درمانی می‌توانند به سلول‌های سالم آسیب برسانند، فرد باید تا حد امکان داروهای شیمی‌ درمانی را قبل از دریافت چرخه درمانی دیگر دفع کند. داروهای شیمی درمانی مختلف برای مدت زمان متفاوتی در بدن باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند. برخی از نمونه ها به شرح زیر است:

 • فلوراوراسیل: 3-6 ساعت
 • سیس پلاتین: 24 ساعت
 • دوکسوروبیسین: حدود 5 روز

اما عوامل مختلفی تواند مدت زمان باقی ماندن داروهای شیمی درمانی در سیستم فرد را افزایش دهند، از جمله:

 • اختلال عملکرد کبد یا کلیه ناشی از تومورها یا سرطان ها
 • اختلال عملکرد کبد یا کلیه ناشی از درمان های سرطان
 • تداخل بین داروهای شیمی درمانی و سایر داروهایی که فرد مصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

به گفته انجمن سرطان آمریکا، بدن بیشتر مواد شیمیایی موجود در شیمی درمانی را تقریباً 48 تا 72 ساعت پس از مصرف تجزیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با این حال، داروهای شیمی درمانی مختلف به روش های مختلف از بدن خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و برخی سریعتر یا آهسته تر از سایرین دفع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. پس از درمان شیمی درمانی، ممکن است احساس بیماری خاصی داشته باشید زیرا داروها از طریق ادرار، مدفوع و استفراغ از بدن شما دفع خواهند شد.

دارو شیمی درمانی || پزشکت

انواع داروهای شیمی درمانی

شیمی درمانی شامل تجویز داروهای شیمی درمانی برای از بین بردن سلول های سرطانی یا جلوگیری از رشد آنها است. انواع مختلفی از داروهای شیمی درمانی وجود دارد. متخصصان پزشکی این داروها را بر اساس ساختار شیمیایی و نحوه عملکردشان طبقه بندی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. انواع مختلف داروهای شیمی درمانی عبارتند از:

 • عوامل آلکیله کننده: به DNA سلول سرطانی آسیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند تا نتواند از خودش کپی بگیرند و تولید مثل کند.
 • آنتی متابولیت ها: با تولید DNA و RNA تداخل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند تا از تولید مثل سلول های سرطانی جلوگیری کنند.
 • آنتی بیوتیک های ضد تومور: به DNA سلول سرطانی متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا نتواند از خود کپی بگیرند و تولید مثل کند.
 • مهارکننده های توپوایزومراز: آنزیم هایی به نام “توپوایزومراز” به جداسازی رشته های DNA برای همانندسازی کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. این مهارکننده ها با توپوایزومرازها متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و در نتیجه از تولید مثل سلول های سرطانی جلوگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
 • مهارکننده های میتوز: از ساخت پروتئین های لازم برای تولید مثل سلولی توسط آنزیم ها جلوگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

فرد ممکن است داروی شیمی درمانی را به تنهایی یا در ترکیب با سایر داروهای شیمی درمانی دریافت کند.

انواع شیمی درمانی

انواع مختلفی از شیمی درمانی وجود دارد، و آنها بر اساس نحوه انجام آنها دسته بندی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

شیمی درمانی خوراکی

شیمی درمانی خوراکی زمانی است که فرد دارو را از طریق دهان مصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. مانند سایر داروها، شیمی درمانی خوراکی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به صورت قرص، کپسول یا مایعات تجویز شود. افراد شیمی درمانی خوراکی خود را در خانه انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و برای اطمینان از اینکه آنها را به درستی مصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، باید از یک رژیم سختگیرانه پیروی کنند

شیمی درمانی موضعی

شیمی درمانی موضعی شامل پماد، ژل یا کرم است. این به طور مستقیم به ناحیه ای از پوست که دارای سلول های سرطانی است اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

شیمی درمانی داخل وریدی

شیمی درمانی داخل وریدی (IV) مستقیماً از طریق سوزنی که در ورید ساعد یا دست قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد، وارد جریان خون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سوزن به یک لوله پلاستیکی (کاتتر) متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. هنگامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که سوزن برداشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، کاتتر باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند تا تزریق دارو ادامه یابد.

شیمی درمانی IV معمولاً در یک مرکز بهداشتی یا بیمارستانی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. زمان لازم برای درمان بستگی به نحوه تجویز آن دارد. افراد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند شیمی درمانی خوراکی یا موضعی را در خانه مصرف کنند. گاهی اوقات، شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌IV را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در خانه نیز انجام داد.

درمان شیمی درمانی || پزشکت

میانگین طول یک جلسه شیمی درمانی

مدت زمان درمان شیمی درمانی بسته به نوع آن متفاوت خواهد بود.

تزریق. یک جلسه شیمی درمانی برای داروهای تزریقی فقط چند دقیقه طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد. این کار با تزریق داروی شیمی درمانی به کاتتر با استفاده از سرنگ انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تزریق IV. مدت زمان شیمی درمانی انفوزیون IV می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر باشد. این دارو به صورت جریان مداوم داروی شیمی درمانی از کیسه ای که به کاتتر متصل است، داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. یک پمپ IV برای کنترل جریان دارویی که وارد بدن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و پمپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تجویز را کند یا تسریع کند.

انفوزیون مداوم. انفوزیون مداوم از یک تا چند روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد. فردی که این نوع درمان را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند باید در تمام مدتی که دارو را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند به دارو متصل شود. جریان شیمی درمانی به بدن توسط یک پمپ الکترونیکی IV کنترل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نحوه پاسخ بدن به شیمی درمانی نیز در مدت زمان درمان فرد نقش دارد. بسته به نوع سرطان، فرد ممکن است نیاز به ادامه درمان برای مدت زمان محدود یا به طور نامحدود داشته باشد. اگر سرطان به شیمی درمانی پاسخ ندهد، فرد باید درمان های دیگر را برای از بین بردن سلول های سرطانی خود دریافت کند. عوارض جانبی نیز بخشی از پاسخ بدن به شیمی درمانی است.

سخن آخر

شیمی درمانی، نوعی گزینه درمانی برای سرطان است که شامل تجویز داروهایی برای کشتن سلول های سرطانی یا جلوگیری از تکثیر آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. انواع مختلفی از داروهای شیمی درمانی وجود دارند که هر کدام ممکن است روش تجویز متفاوتی داشته باشند. متخصصان پزشکی معمولاً این داروها را به صورت چرخه ای تجویز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. درمان چرخه ای، داروها را قادر می‌سازد تا به طور موثر سلول‌های سرطانی را از بین ببرند، در حالی که به بدن فرد فرصت می‌دهد تا سلول‌های سالمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را که در طول چرخه درمان مرده‌اند، دوباره رشد کند.

داروهای شیمی درمانی بدون توجه به سرطانی یا سالم بودن سلول های فرد، سلول های با رشد سریع را از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند. مرگ سلول های سالم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منجر به بروز عوارض جانبی در شیمی درمانی شود. افراد باید با پزشک یا تیم درمانی خود برای مدیریت این عوارض جانبی مشورت کنند.

بین چرخه های شیمی درمانی، بدن برای استراحت و التیام از آسیبی که ممکن است توسط درمان به سلول های سالم بدن وارد شده باشد، به زمان نیاز دارد. زمان بهبودی بسته به فرد و نوع شیمی درمانی که دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند متفاوت باشد. اگر فردی برای بهبودی به سه هفته نیاز داشته باشد، ممکن است درمان او بیشتر از فردی که تنها به یک هفته نیاز دارد، طول بکشد. یک دوره معمول شیمی درمانی شامل چهار تا هشت سیکل درمان است.

منبع
medicalnewstodayverywellhealth

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا