کرونا و یبوست ارتباط احتمالی کرونا و یبوست از جایی اهمیت پیدا کرده است که برخی از مبتلایان به کرونا یبوست را تجربه کرده اند. اما COVID-19 یک بیماری تنفسی است که توسط ویروس SARS-CoV-2 ایجاد و در اواخر سال…

خواندن بیشتر