حمله قلبی مرگ قسمتی از ماهیچه‌های قلبی است که در اثر قطع خون‌ رسانی ایجاد می‌شود. معمولاً هنگامی‌که شریان تامین‌کننده عضله قلب توسط یک لخته خون مسدود شود، خون‌ رسانی…

خواندن بیشتر