بهترین سبزیجات زمستانی سبزیجات زمستانی به دلیل توانایی در برابر هوای سرد مقاومت بیشتری دارند. سبزیجات زمستانی به دلیل داشتن مقدار زیاد قند، می توانند در برابر سرمای زمستانی مقاوم باشند. قند موجود در آب سبزیجات زمستانی منجر به یخ…

خواندن بیشتر