آکنه یکی از شایع ترین بیماری های پوست در تمام دنیا است. هر کسی در هر سنی ممکن است دچار این بیماری پوستی شود با این تفاوت که احتمال بروز آکنه در نوجوانان و جوانان…

خواندن بیشتر