ماما

image_13950214563870

مامایی شغلی است گرانقدر که قدمتی در حدود تاریخ بشریت دارد. بخش عمده ای از وظایف و کار ماما مربوط به مادران باردار است.

زایمان که یک تجربه حساس و مهیج برای هر زنی بوده و با هیچ فرآیند دیگری قابل مقایسه نیست، در بعضی از مادران یک جریان طبیعی و آسان و در بعضی‌ دیگر با مشکل انجام خواهد شد، اما در هر دو مورد نیاز به مراقبت‌های خاصی است. کار ماما قبل از بارداری مادر، در طول دوران بارداری، هنگام زایمان و پس از زایمان ادامه دارد و در هر مرحله مراقبت های لازم را به عمل می آورد. ماما به صورت مداوم وضعیت مادر و جنین را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل، فرد را به متخصص زنان و زایمان ارجاع می دهد. در واقع هدف مامایی، حفظ سلامت مادران و نوزادان است.