لوگو پزشکت
زبان

رادیو پزشکت

بهترین زمان برای بارداری

بهترین زمان برای بارداری | پزشکت
فهرست مطالب

زنانی که می خواهند سریع تر باردار شوند دوست دارند بدانند که چه زمانی باید رابطه جنسی برقرار کنند و چه عواملی می توانند بر شانس باردار شدن آن ها تاثیر مثبتی و حتی منفی داشته باشد. در حالی که هر رابطه جنسی محافظت نشده منجر به بارداری نمی شود، اما یک رابطه جنسی در زمان مناسب می تواند شانس بارداری زنان را تا حدود زیادی افزایش دهد. به طور کلی، توانایی باروری با افزایش سن کاهش می یابد. دانستن بهترین زمان برای بارداری می تواند برای زنانی که می خواهند زودتر باردار شوند مهم و مفید است. این در حالی است که به نظر می رسد برقراری رابطه جنسی در طول شش یا پنج روز منتهی به تخمک گذاری و روز تخمک گذاری برای باردار شدن بسیار مؤثر است.

پنجره باروری (Fertile window)

زنان هر ماه یک هفته فرصت دارند که با برقراری رابطه جنسی احتمال بارداری شدن خود را افزایش دهند. این یک هفته پنجره باروری زنان محسوب و به دو تا سه روز قبل از تخمک گذاری محدود می شود. بهترین شانس بارداری دو تا سه روز درست قبل از تخمک گذاری است. اسپرم می تواند سه تا پنج روز در دستگاه تولید مثل زن زندگی کند، اما یک تخم فقط 12 تا 24 ساعت می تواند زنده بماند. پس تخمک باید در این بازه زمانی بارور شود. علاوه بر این، اسپرم های تازه انزال شده تا زمانی که در اثر تغییراتی در داخل دستگاه تولید مثل زنان تحت فشار قرار نگیرند و تحرک کافی نداشته باشند قادر به تخمک گذاری تخمک نیستند. معمولاً حدود 10 ساعت طول می کشد تا این روند اتفاق بیفتد. بنابراین پنج روز قبل از تخمک گذاری برای بارور شدن اسپرم از تخم بسیار مهم است.

تخمک گذاری و باروری

بهترین زمان برای بارداری | پزشکت

تخمک گذاری معمولاً در حدود روزهای 12 و 13 چرخه قاعدگی زنان اتفاق میفتد، اما این دوره در زنان مختلف، متفاوت است. تخمک، تخمک گذاری شده پس از رها شدن از تخمدان، تنها 12 تا 24 ساعت قادر به بارور شدن است و اسپرم می تواند تا 5 روز در دستگاه تولید مثل زن زنده بماند. به همین دلیل زنان باید قبل از تخمک گذاری، رابطه جنسی برقرار کنند. برخی معتقد هستند که روز تخمک گذاری بهترین روز برای باردار شدن است. محققان با بررسی رابطه بین زمان مقاربت و تخمک گذاری به این نتیجه رسیده اند که بر خلاف تصور عموم روز تخمک گذاری فرصت و زمان مناسبی برای باردار شدن نیست.

 رابطه جنسی یک روز قبل از تخمک گذاری
 • روز قبل از تخمک گذاری یکی از بهترین روز ها و فرصت ها برای بارداری است.
 • در این فاصله اسپرم زمان کافی را برای بالغ شدن خود پیدا می کند تا بتواند تخم را بارور سازد.
 رابطه جنسی دو روز قبل از تخمک گذاری
 • دو روز قبل از تخمک گذاری نیز زمان مناسبی برای بارداری شدن است.
 • در حقیقت زنان اگر دو روز قبل از تخمک گذاری نسبت به روز قبل آن، مقاربت جنسی داشته باشند، به احتمال زیاد باردار می شوند.
رابطه جنسی سه تا چهار روز قبل از تخمک گذاری

برقراری رابطه جنسی سه تا چهار روز قبل از تخمک گذاری، احتمال باردار شدن را در مقایسه با روز تخمک گذاری افزایش می دهد. اما برقراری رابطه جنسی در روز پنجم قبل از تخمک گذاری تاثیر کمتری در باردار شدن زنان دارد و احتمال باردار شدن را کاهش می هد.

با محاسبه تخمک گذاری، روزهای باروری خود را بشناسید.

بهترین زمان برای بارداری | پزشکت

 • دانستن روز تخمک گذاری برای زنان و دختران بسیار مهم است.
 • دوره تخمک گذاری در هر چرخه قاعدگی معینی به طول دوره و منظم بودن دوره های قاعدگی زنان بستگی دارد.

چرخه قاعدگی می تواند بین 22 تا 36 روز متغیر باشد و در زنان 12 تا 14 روز قبل از پایان چرخه قاعدگی تخمک گذاری انجام می گیرد به طوری که:

 • اگر زن چرخه قاعدگی 28 روزه داشته باشد، در روز چهاردهم تخمک گذاری خواهد کرد. بهترین زمان برای باردار شدن در این زنان قبل از شروع دوره بعدی یا بعد از پریود است.
 • اما در زنانی که چرخه قاعدگی کوتاه تر (21 روز) را دارند تخمک گذاری در روز هفتم شروع می شود.
 • از طرف دیگر، در زنانی که چرخه قاعدگی 35 روز دارند، تخمک گذاری در بیست و یکمین روز چرخه آن ها شروع می شود.

زنانی که طول چرخه قاعدگی آن ها در ماه های مختلف، فرق دارد ممکن است زمان تخمک گذاری متفاوتی داشته باشند. بر همین اساس به زنان توصیه می شود که در طول چرخه خود در هر دو تا سه روز یکبار رابطه جنسی داشته باشند چون برقراری رابطه جنسی در طول چرخه شانس بارور شدن را افزایش می دهد و حتی در بهبود کیفیت اسپرم ها تاثیر زیادی دارد.

علائم تشخیص دوره تخمک گذاری

برخی از زنان دوره تخمک گذاری خود را دقیقا می شناسند.

اما بهترین علائم برای تشخیص این دوره، عبارتند از:

سلامت بانوان
 • تغییرات واژن. نازک، کشیده، شفاف و لغزنده شدن مخاط واژن
 • ناراحتی خفیف در یک طرف شکم، که به عنوان میتسچمرز شناخته می شود.
 • افزایش درجه حرارت پایه بدن (BBT)، که زنان برای تشخیص دوره تخمک گذاری خود می توانند پس از پایان دوره قاعدگی خود هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب درجه حرارت خود را اندازه گیری کنند BBT یک روز پس از تخمک گذاری افزایش می یابد. پیگیری BBT در طی چند چرخه به زنان در درک الگوی تخمک گذاری کمک می کند.

پیگیری تخمک گذاری

بهترین زمان برای بارداری | پزشکت

در حالت ایده آل، زنان در هر سال 12 دوره قاعدگی را تجربه می کنند اما برخی از آن ها ممکن است دوره های کمتری داشته باشند.

برخی عوامل می توانند دوره های قاعدگی را در زنان کاهش دهند، از جمله:

هرچه دوره های قاعدگی زنان نامنظم تر باشند، تخمین تخمک گذاری سخت تر خواهد بود. با این حال توجه به برخی علائم در پیش بینی و تخمین تخمک گذاری موثر هستند. زنان می توانند تخمک گذاری را بر اساس تقویم پیگیری و از برخی ابزارها از تغییرات فیزیولوژیکی مانند دمای بدن، مخاط دهانه رحم یا سطح هورمون را برای ردیابی علائم تخمک گذاری استفاده کنند.

تغییرات مخاط و ترشحات واژن

به دنبال تغییر در مخاط و یا ترشحات واژن خود باشند. ترشحات واژن هنگام نزدیک شدن به تخمک گذاری تغییر می کند و کشیده تر می شود.

استفاده از تست های پیش بینی تخمک گذاری

تست های پیش بینی تخمک گذاری هم مانند آزمایش های بارداری عمل می کنند، و زمان تخمک گذاری را نشان می دهند و به صورت نوارهای هستند که نسبت به ادرار زنان واکنش نشان داده و نتیجه تست را بر اساس تغییر رنگ یا به صورت دیجیتالی نشان می دهد. تست تخمک گذاری در خانه هورمون لوتئین کننده (LH) در ادرار را تشخیص می دهد. LH درست قبل از تخمک گذاری زیاد می شود، بنابراین وقتی تست مثبت خوانده شود، این نشان می دهد که بدن سعی در تخلیه تخمدان دارد و احتمالاً زمان مطلوبی برای بارداری است.

استفاده از کیت های تخمک گذاری

کیت های تخمک گذاری ممکن است در تشخیص دوره تخمک گذاری موثر باشند. این کیت ها در صورت افزایش سطح LH (افزایش ناگهانی و مختصر هورمون لوتئین کننده) نتیجه را مثبت نشان می دهند، LH محرکی برای رهاسازی تخمک هستند که 24-48 ساعت قبل از تخمک گذاری سطح آن افزایش پیدا می کند و در طی سه روز بعد از افزایش LH احتمال باروری بیشتر خواهد بود. بنابراین، زنان برای باروری می توانند سه تا چهار روز بعد از افزایش سطح آن رابطه جنسی برقرار کنند.

ثبت چرخه قاعدگی
 • چرخه قاعدگی خود را به مدت هشت ماه یا بیشتر ثبت کنند.
 • کوتاهترین چرخه منهای 18 ( چرخه 25 روزه منهای 18) شود.
 • طولانی ترین چرخه را منهای 11 (چرخه 35 روزه منهای 11)شود.
 • اختلاف نتیجه (روز 7 تا روز 24) بارورترین روزهای بارداری برای خانم ها خواهد بود.
برنامه های تقویم باروری 

بسیاری از برنامه های آنلاین و تلفن های هوشمند هستند که چرخه های قاعدگی را ردیابی می کنند. بتوانند حتی یک برنامه ساده می تواند به خانم ها کمک کند اگر دوره های منظمی داشته باشد، بارورترین روزهای خود را مشخص کنند. آن ها باید هنگام ورود به دوره خود ورودی را وارد کرده تا برنامه چرخه را یادداشت کند و زمان تخمک گذاری را مشخص کند.

عوامل موثر در کاهش شانس بارداری

بهترین زمان برای بارداری | پزشکت

برخی از عوامل می توانند شانس بارداری را در زنان کاهش دهند، از جمله:

افزایش سن

باروری یک زن از اوایل دهه 30 به تدریج کاهش می یابد. اگرچه بیشتر خانم ها در دهه 30 خود مشكلی در بارور شدن ندارند، اما باروری معمولاً بعد از 35 سال بر اثر تغییراتی که در تخمدان ها بوجود می آید به طرز قابل توجهی کمتر می شود. از طرفی هم، قدرت باروری یک مرد همراه با تعداد اسپرم ها و توانایی های جنسی او با افزایش سن کاهش می یابد.

اما، مردان می توانند با رعایت برخی راهکارها میل جنسی خود را تقویت کنند، از جمله:

 • مصرف روی
 • مصرف سلنیوم
 • مصرف ویتامین E
 • حفظ وزن مناسب
 • پرهیز از دخانیات و الکل
 سبک زندگی

استعمال سیگار، مصرف الکل، وزن غیرطبیعی و استرس می تواند در باروری زنان تأثیر بگذارد. همچنین، برخی از داروها و روان کننده های واژن ممکن است این توانایی را مختل کنند. بنابراین به زنان توصیه می شود قبل از استفاده هر یک از آن ها با پزشک خود مشورت کنند.

برقراری رابطه جنسی مکرر

برقراری منظم رابطه جنسی نقش موثری در قدرت باروری زنان دارد. زنانی که می خواهند باردار شوند باید به طور مکرر رابطه جنسی داشته باشند. برقراری رابطه جنسی هر دو تا سه روز یک بار فرصتی را برای اسپرم تخمک گذاری فراهم می کند. رابطه جنسی کمتر، شانس باردار شدن را کاهش می دهد.

حالت روانی متعادل

زنانی که قصد باردار شدن دارند باید این نکته را در نظر داشته باشند که کار بیش از حد، استرس، چاقی و سرخوردگی می تواند احتمال باردار شدن آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

راهکارهای بهبود باروری

بهترین زمان برای بارداری | پزشکت

زنان برای بهبود باروری خود و افزایش شانس باردار شدن می توانند راهکارهای زیر را در نظر بگیرند:

 • با شریک زندگی خود یک پیوند عاطفی بالایی را برقرار کنند.
 • با مواد مغذی لازم برای بهبود باروری خود رژیم غذایی سالم و متعادل را انتخاب و رعایت کنند.
 • از رابطه جنسی خود لذت ببرند و سعی کنند زمان تخمک گذاری خود را شناسایی و در زمان های مناسب رابطه جنسی منظمی داشته باشند.
 • بدن سالم، هورمون های لازم را برای بهبود باروری ترشح می کند بر همین اساس زنان بهتر است ورزش را جزء برنامه منظم و روزانه خود در نظر بگیرند و وزن سالم خود را حفظ کنند.

 موقعیت های جنسی و شانس بارداری

موقعیت های جنسی در طول برقراری رابطه جنسی تاثیری بر شانس بارداری زنان ندارد اما داشتن ارگاسم می تواند تاثیری در احتمال بارداری داشته باشد.

همین حالا سوال خودتونو از بهترین متخصصان پزشکت بپرسید!

پزشکت رو در اینستاگرام دنبال کنید

pezeshket@

پزشکت رو در تلگرام دنبال کنید

pezeshket@

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟

0 / 5. تعداد رای ها: 0

هنوز کسی نظرش را ثبت نکرده شما اولین نفر باشید.

0

مقالات مرتبط

نمایش کامنت‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز

درد پریودی در اثر تغییرات هورمونی، التهابات و مشکلات رحمی و ... در پایین شکم و لگن ایجاد میشه و ممکنه بر فعالیت‌های روزمره تأثیر منفی بگذاره. برای درمان علائمت با متخصص زنان آنلاین مشاوره تلفنی بگیر.

انتخاب نادرست یا استفاده نادرست از محصولات ضدآفتاب می تونه باعث مشکلات پوستی بشه. برای جلوگیری از بروز این مشکلات و حفظ سلامت پوستت، با متخصص پوست و مو تلفنی و تصویری مشاوره بگیر.

درد گردن ممکنه ناشی از تنش عضلانی یا مشکلات مفصلی باشه که بسیار آزار دهنده ست. تا دیر نشده علائمت رو به متخصص استخوان و مفاصل بگو و مشاوره تلفنی بگیر.

زودانزالی مشکلیه که می تونه بر زندگی جنسی و رابطه شما تأثیر منفی بگذاره. پس تا دیر نشده برای درمان علائمت با متخصص اورولوژی خصوصی و محرمانه مشاوره تلفنی بگیر.

خیانت عمل ناخوشایندیه که باعث ایجاد شک و عدم اعتماد در رابطه میشه و زندگی روابط را تحت تأثیر قرار میده. اگه با موضوع خیانت مواجه شدی و نیاز به کمک داری با متخصصان آنلاین سلامت روان 24ساعته مشاوره تلفنی بگیر.

تغذیه کودک اهمیت زیادی داره، چون تأثیر مستقیمی بر رشد و وزن سالم کودک داره. برای مشاوره تغذیه کودکتان و بهبود آن همین الان با متخصصان آنلاین اطفال24 ساعته مشاوره تلفنی بگیر.