سندرم مارفان یک اختلال ارثی است که بر روی بافت های همبندی فیبرهای حمایت کننده از اعضا و ساختارهای بدن تأثیر گذار است. سندرم مارفان در بیشتر موارد قلب، چشم ها، رگ های خونی و اسکلت ….

خواندن بیشتر
کبد بزرگترین اندام داخلی بدن است و چندین عملکرد مهم را انجام می دهد. پیوند کبد یک عمل جراحی است که کبد فرد را که دیگر به درستی کار نمی کند (نارسایی کبد) از …

خواندن بیشتر


به طور کلی، مدیتیشن “تمرکز مستقیم” است. “افرادی که مراقبه می کنند یاد می گیرند که ذهن و حواس را متمرکز و آن را به سمت نفس کشیدن خود هدایت کنند. تمرکز باعث می شود…

خواندن بیشتر