تاری دید دید روشن و واضح به شما کمک می کند تا بتوانید دنیای اطراف خودتان را بهتر ببینید و درک کنید. اما تاری دید باعث می شود که احساس کنید پرده ای روی چشم های شما قرار گرفته و…

خواندن بیشتر


مرکل سل کارسینوما سرطان سلول مرکل یک سرطان پوستی نادر است که معمولاً به صورت گره گوشتی با رنگ مایل به قرمز در صورت، سر یا گردن فرد ظاهر می شود. به مرکل سلول کارسینوما، neuroendocrine  carcinoma (سرطان عصبی و…

خواندن بیشتر