لوگو پزشکت

مشاوره آنلاین پزشکی - پزشکت

رادیو پزشکت

تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها

تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها 4 | پزشکت

فهرست مطالب

فرم با 5 گزینه

تا دیر نشده علائمتو بگو، پزشکتو بگم:


تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها، زیاد مشاهده می شوند. اما تومور های پستانی در سایر حیوانات به جزء سگ و گربه به ندرت دیده می شود. دامپزشک معمولاً در هنگام معاینه بدنی در غدد شیری سگ ها و گربه ها به تشخیص تومور پستانی شک می کند. تشخیص به وسیله هیستوپاتولوژی تأیید می شود و برای تعیین درمان و پیشگیری مهم است.

برداشتن تومور با گره لنفاوی منطقه ای با جراحی، باعث بهبود بیماری می شود. اما در موارد بدخیمی ممکن است باعث مرگ حیوان شود. فراوانی نئوپلازی پستانی در گونه های مختلف بسیار متفاوت است. 50٪ از کل تومورهای سگ های ماده، تومورهای پستانی هستند.

تومورهای پستانی در گاو، مادیان، بز، میش و گاو به ندرت دیده می شود. در رفتارهای بیولوژیک و بافت شناسی تومورهای پستانی در سگ و گربه تفاوت وجود دارد. تقریباً 45٪ از تومورهای پستانی در سگ ها بدخیم هستند. در حالی که 90٪ در گربه ها بدخیم هستند. سگ ها تعداد تومورهای پیچیده و مخلوط بسیار بیشتری نسبت به گربه ها دارند.

مطالعه بیشتر: بیماری های پوستی سگ و گربه 

تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها 4 | پزشکت

علل تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها

علت تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها ناشناخته است. هورمون ها در هیپرپلازی و نئوپلازی بافت پستانی نقش مهمی دارند، اما مکانیسم دقیق آن ناشناخته است. گیرنده های استروژن یا پروژسترون (یا هر دو) در سلول های تومور پستانی در حیوانات گزارش شده است. اینها ممکن است بر پاتوژنز نئوپلازی پستانی ناشی از هورمون و همچنین پاسخ به هورمون درمانی تأثیر بگذارد.

اثرات ژنتیکی و تغذیه ای، بر نئوپلازی پستان در موش ها و برخی از حیوانات مشخص شده است. اما هنوز در سگ ها یا گربه ها به خوبی شناخته نشده است. BRCA1 و BRCA2 در حیوانات، مهمترین ژن هایی هستند که به طور قابل توجهی با تومورهای پستانی مرتبط هستند.

بررسی ها نشان داده که مصرف گوشت قرمز، چاقی در 1 سالگی با افزایش خطر تومورهای غده پستانی در سگ ها همراه است. به نظر می رسد چاقی با افزایش سطح استروژن آزاد در گردش خون و همچنین از طریق افزایش تولید محلی استروژن توسط آروماتازها، خطر ابتلا به سرطان پستان را در ماده ها افزایش می دهد. این احتمال وجود دارد که چاقی از طریق مکانیسم های مشابه در سگ ها، خطر تومورهای پستانی را افزایش دهد. از نظر عملی، همه تومورهای پستانی باید بدون توجه به اندازه یا تعداد غدد درگیر، به عنوان بدخیم قلمداد شوند.

انتشار کارسینومای پستانی در هر دو سگ و گربه عمدتا مربوط به گره های لنفاوی منطقه ای و ریه ها است. 5٪ -10٪ از کارسینوماهای پستانی در سگ ها، ممکن است به متاستازهای اسکلتی تبدیل شوند.

مطالعه بیشتر: غذاهای سمی سگ و گربه 

تومورهای پستانی در سگ ها

فراوانی نئوپلازی پستانی در گونه های مختلف سگ ها، بسیار متفاوت است. تومورهای پستانی در سگ ها، بیشتر در سگ های سالم دیده می شود. 50٪ از کل تومورها در سگ های ماده تومورهای پستانی هستند. تومورهای پستانی در سگ های نر بسیار نادر است.

دامپزشکی

تومورهای پستانی در گاوها، مادیان ها، بزها، میش ها و گاوها نیز نادر است. تخمدان قبل از اولین فحلی یا دوره پذیرش لقاح، خطر نئوپلازی پستانی را به 0.5٪ از خطر در سگ های سالم کاهش می دهد. به طور کلی خطر ابتلا در سگ های عقیم شده پس از بلوغ، مشابه سگ های سالم در نظر گرفته می شود.

در یک بررسی، سگ هایی که 2 سال قبل از برداشتن تومور عقیم شدند 45٪ بیشتر از سگ های سالم یا آنهایی که بیش از 2 سال قبل از برداشتن تومور عقیم شدند، زندگی می کردند. دو غده پستانی خلفی در سگ ها بیشتر از سه غده قدامی درگیر می شوند. تومورها به طور ناگهانی، به صورت گره های منفرد یا چندگانه (1-25 سانتی متر) در یک یا چند غده ظاهر می شوند.

تومورهای پستانی مخلوط ممکن است حاوی استخوان یا غضروف های کاملاً قابل تشخیص در سطح بریده شده باشند. بیش از 50٪ تومورهای پستانی سگ، تومورهای خوش خیم مخلوط هستند. درصد کمتری از تومورهای بدخیم، مخلوط دیده می شود. از نظر بافت شناسی، تومورهای غده پستانی سگ توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان سرطان (با شش نوع و زیرگروه اضافی)، سارکوم (چهار نوع)، کارسینوسارکوم (تومور پستانی مخلوط) یا آدنوم خوش خیم طبقه بندی شده اند. این طرح طبقه بندی بر اساس میزان تومور، درگیری غدد لنفاوی و وجود ضایعات متاستاتیک سیستم (TNM) است. این شامل تومورهای طبقه بندی نشده و دیسپلازی های ظاهراً خوش خیم است.

در هر زمان و مکانی که هستی سوالتو از دامپزشک آنلاین بپرس.

تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها 1 | پزشکت

توده های پستانی در گربه ها

تومورهای پستانی در گربه ها بیشتر در گربه های ماده پیر (11 سال) و سالم دیده می شود. گربه هایی که قبل از 6 ماهگی یا 12 ماهگی عقیم می شوند در مقایسه با گربه های سالم به ترتیب 91٪ یا 86٪ کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان را دارند. برخلاف سگ ها، در گربه ها دو غده قدامی یا توراسی بیشتر از غدد خلفی درگیر هستند. همچنین در رفتار بیولوژیک و بافت شناسی تومورهای پستانی در سگ و گربه، تفاوت های وجود دارد.

تقریبا ً 90٪ تومورهای پستانی در گربه ها بدخیم هستند و گربه ها تومورهای پیچیده و مخلوط کمتری نسبت به سگ ها دارند. بیشتر تومورهای پستانی گربه سانان، آدنوکارسینوما هستند و انواع لوله ای یا پاپیلاری آنها بیشتر از انواع جامد یا موکوئید است. تومورهای خوش خیم غده پستانی گربه سانان نسبتاً نادر هستند. سیستم مرحله بندی بالین TNM برای تومورهای پستانی در گربه ها و همچنین در سگ ها استفاده می شود.

تشخیص توده های پستانی 

دامپزشک معمولاً در هنگام معاینه بدنی، به تومور پستانی مشکوک می شود. مدت زمان ابتلا به سرطان معمولاً ناشناخته است. اما سرعت رشد ممکن است در تعیین تشخیص بیماری مفید باشد. لمس غدد لنفاوی منطقه ای می تواند در تعیین میزان انتشار سرطان موثر باشد. برای تشخیص متاستازهای ریوی، باید رادیوگرافی قفسه سینه، ترجیحاً (سه نمای یک شکم پشتی و دو جانبی) انجام شود.

آسیب شناسی، استاندارد طلایی برای تشخیص تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها است. اما با این حال، آسپیراسیون سوزن ظریف ساده، مقرون به صرفه، استفاده آسان، نسبتاً غیر تهاجمی هستند و نتایج سریعی را ارائه می دهند. سونوگرافی حالت B و سونوگرافی داپلر از بافت پستانی نئوپلاستیک فقط توانایی تشخیص حساسیت و انتشار برای پیش بینی بدخیمی سلول های سرطانی را دارند.

با این حال، با استفاده از الاستوگرافی ضربه ای نیروی تابش صوتی کم، تفاوتی در تغییر شکل و سرعت انتشار تومورهای بدخیم و خوش خیم مشاهده می شود. تشخیص بیماری براساس چندین فاکتور صورت می گیرد. در سگ ها ممکن است این سرطان ها 1 سال قبل از مرگ حیوان تشخیص داده شود. سارکوم ها نسبت به کارسینوم ها با زمان بقا کوتاه تری همراه هستند. عوامل دیگر، از جمله اندازه تومور، و درگیری گره های لنفاوی، نیز در تشخیص بیماری تأثیر می گذارد.

در گربه ها، اندازه تومور مهم است. تومور هایی با قطر تومور بیشتر از 3 سانتی متر مدت عمر متوسط 6 ماه دارند. اما گربه های دارای قطر تومور کمتر از 2 سانتی متر مدت عمر متوسط بیشتر از 4 سال را خواهند داشت.

مطالعه بیشتر: تمیز کردن دندان سگ و گربه 

سوالی داری؟ کلیک کن.

ویزیت آنلاین با بهترین متخصصان دامپزشکی

تومورهای پستانی در سگ ها و گربه ها 2 | پزشکت

درمان توده های پستانی در سگ ها و گربه ها

جراحی برای برداشتن تومور، درمان اصلی است. ثابت نشده است که شیمی درمانی به عنوان یک مکمل موثر باشد. تومورهای پستانی با جراحی درمان می شوند، اگرچه در مورد بهترین گزینه درمانی آنها هیچ اتفاق نظری وجود ندارد.

برداشتن تومور به تنهایی (لومپکتومی)، ماستکتومی ساده (فقط برداشتن غده آسیب دیده)، ماستکتومی رادیکال اصلاح شده (برداشتن غده آسیب دیده و مواردی که دارای تخلیه لنفاوی و غدد لنفاوی مرتبط هستند) و ماستکتومی رادیکال (برداشتن کل پستان زنجیره ای و گره های لنفاوی همراه) همه طرفداران خود را دارند.

در سگ ها، روش های تهاجمی تر در مقایسه با سایر روش ها کاربرد زیادی ندارند. ولی روش های ساده تر مشهود و کاربرد بیشتری دارند. در گربه ها، ماستکتومی رادیکال فاصله دوره عود بیماری را افزایش داده اما زمان زنده ماندن حیوان را افزایش نمی دهد.

دارو درمانی

از نظر تئوری، استفاده از داروهای ضد سرطان برای مبارزه با بیماری میکرومتاستاتیک (شیمی درمانی کمکی) یک نظر منطقی است. با این حال، ثابت نشده است که شیمی درمانی یک درمان موثر برای تومورهای پستانی در سگ ها باشد.

بررسی ها نشان داده شده كه مهاركننده هاي سيكلوكسيژناز (به عنوان مثال، داراكوكسيب) بر روي بسياري از انواع تومورهاي بدخیم فعاليت ضد آنژيوژنيك و ضد توموري موثر است. در هنگام درمان سرطان پستان انسان با داراكوكسیب و داكسروبیسین در شرایط آزمایشگاهی، یک اثر هم افزایی توصیف شده است. تحقیقات بالینی لازم است تا بررسی شود آیا هم افزایی بین دراکاکسیب و دوکسوروبیسین می تواند منجر به یک درمان بالینی موثر برای نئوپلازی پستان سگ در دوزهای نسبتاً کمتر دوکسوروبیسین با عوارض جانبی کمتری شود.

ترکیبی از دوکسوروبیسین و سیکلوفسفامید با اثر بخشی محدود در گربه ها استفاده شده است. نه پرتودرمانی و نه ترکیبات ضد استروژنی موثر نبوده اند. استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروییدی NSAIDپیروکسیکام (0.3 میلی گرم در کیلوگرم در روز PO) به عنوان یک عامل منفرد در درمان کارسینومای پستانی التهابی، یک نوع فرعی از تومور پستانی در سگ ها مفید بوده است که مدیریت آن از طریق جراحی یا پزشکی بسیار دشوار بوده است.

نظریه فعلی این است که عقیم سازی قبل از بلوغ یا تخمدان رحمی، خطر نئوپلازی پستانی در سگ ها را کاهش می دهد. با این حال، یک بررسی سیستماتیکی نشان داده است که ارتباط بین سن در دوران بارداری و خطر نئوپلازی پستانی ضعیف است.

همین حالا سوال خودتون رو از بهترین متخصصان پزشکت بپرسید!

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟

0 / 5. تعداد رای ها: 0

هنوز کسی نظرش را ثبت نکرده شما اولین نفر باشید.

0

مقالات مرتبط

نمایش کامنت‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز