عوارض مصرف زیاد ایبوپروفن عوارض مصرف زیاد ایبوپروفن ، در کوتاه مدت و یا بلند مدت،  می تواند در موارد نادر کشنده باشد. ایبوپروفن یک داروی ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID) است. افراد برای درمان درد، تب و التهاب از آن استفاده می کنند….

خواندن بیشتر