دیسوریا و یا همان سوزش ادرار ، اصطلاح کلی برای ناراحتی های است که فرد در هنگام ادرار کردن آن ها را تجربه می کند. شرایطی که بر مثانه یا قسم انتهای اطراف بدن تأثیر می گذارد می تواند باعث…

خواندن بیشتر


کیست تخمدان کیسه های پراز مایعات در تخمدان یا سطح آن هستند. بسیاری از خانم ها در برخی مواقع به کیست تخمدان مبتلا می باشند. اکثر کیست های تخمدان ناراحتی کمی…

خواندن بیشتر