سیستم غدد درون ریز شبکه ای از غدد و اندام ها است که در سراسر بدن قرار گرفته و مانند سیستم عصبی  در کنترل و تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن نقش اساسی دارد اختلالات تیروئید، چه به شکل کم کاری و چه به شکل پرکاری یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بوده که…

خواندن بیشتر