25 علت گزگز شدن دست و پا

همه ما احتمالاً احساس سوزن سوزن شدن موقتی در دست ها یا پاها داریم. این شرایط حتی ممکن است وقتی زیاد  روی بازوی خود بخوابیم یا خیلی طولانی …

واسکولیت

واسکولیت (Vasculitis) التهاب رگ های خونی است که باعث ایجاد تغییر در دیواره رگ های خونی از جمله ضخیم شدن، ضعیف شدن، باریک شدن یا زخم شدن آن ها خواهد شد. این تغییرات به وجود آمده ممکن است..

التهاب عروقی تاکایاسو

التهاب عروقی تاکایاسو (Takayasus arteritis) یک نوع نادر از واسکولیت است. واسکولیت شامل گروهی از اختلالات می شود که باعث التهاب عروق خونی و بروز…