هیدر آدنیت عفونی

هیدر آدنیت چرکی یا همان Hidradenitis suppurativa یک بیماری مزمن پوستی و عود کننده است که باعث…