ویتامین D به عنوان ویتامین خورشید هم شناخته می شود و توسط بدن به عنوان پاسخی در برابر آفتاب تولید می شود. همچنین می تواند در مواد غذایی یا مکمل ها مصرف شود…

خواندن بیشتر