هموفیلی نوعی اختلال نادر است که در آن خون فرد لخته نمی شودهموفیلی یک بیماری نیست بلکه نوعی اختلال ژنتیکی است که باعث ضعف در لخته شدن خون و خونریزی غیر طبیعی در بدن فرد می شود.

خواندن بیشتر
سکته مغزی سکته مغزی، هنگامی رخ می دهد که خونرسانی به قسمتی از مغز قطع و یا کم و از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به بافت مغز جلوگیری می شود. دراین صورت طی چند دقیقه سلول های مغزی می…

خواندن بیشتر

سپتی سمی یک عفونت جدی در جریان خون است که به آن مسمومیت خون هم گفته می شود. سپتی سمی هنگامی رخ می دهد که یک عفونت باکتریایی در جای دیگری از بدن مانند…

خواندن بیشتر