چسبندگی شکم به طور معمول، بافت ها و اندام های داخلی بدن سطوح لغزنده ای دارند که از چسبیدن اندام ها به یکدیگر جلوگیری می کنند. اما در هنگام چسبندگی شکم، بافت ها و اندام های موجود در حفره شکم…

خواندن بیشتر
تومور مغزی توده یا رشد سلول های غیرطبیعی در مغز است. انواع مختلفی از تومورهای مغزی وجود دارد. برخی از تومورهای مغزی غیر سرطانی (خوش خیم) هستند و برخی از تومورهای…

خواندن بیشتر


تشخیص پیش دیابت می تواند یک علامت هشداردهنده باشد. این بیماری توسط قند خون (گلوکز) غیرطبیعی مشخص می شود که در این شرایط بدن به درستی از انسولین استفاده نمی کند.

خواندن بیشترهموکروماتوز یک بیماری ارثی است که به صورت جذب بیش از حد آهن از راه مواد غذایی توسط بدن تعریف می شود.هموکروماتوز می تواند باعث بیماری های جدی شود، زیرا بدن نمی تواند …

خواندن بیشتر


بتا تالاسمی هموگلوبین یک پروتئین غنی از آهن در گلبول های قرمز است که اکسیژن را به تمام قسمت های بدن منتقل می کند. هموگلوبین از دو بخش تشکیل شده است: هم و گلوبین. قسمت گلوبین Hb A دارای 4…

خواندن بیشتر