مدیریت  آسم

بیماری های تنفسی و ریه

حملات آسم در تابستان

آسم، یک بیماری مزمن تنفسی، التهاب و تنگ شدن مجاری هوایی است. محرک های معمول حملات آسم در تابستان، مانند…

بیشتر بخوانید »
بیماری های تنفسی و ریه

مدیریت آسم

با مدیریت  آسم ، می توان زندگی طبیعی و فعالی داشت. پیروی از برنامه مشخص در زمینه آسم، که با مشورت…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم