در طی لارنگوسکوپی پزشک، لارنکس (حنجره) و گلو بیمار را معاینه می کند. لارنکوسکوپی در تشخیص اختلالات گوش و حلق و بینی کمک قابل توجهی می کند. حنجره، جعبه صوتی است که در قسمت …

خواندن بیشتر