اعتیاد به پورن چیست؟ اعتیاد به پورن که یکی از زیرمجموعه های اعتیاد به رابطه جنسی است، اگرچه هنوز در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی هنوز به طور رسمی تشخیص داده نشده است، اما می تواند چندین جنبه از…

خواندن بیشتر


زندگی مجردی متاهل ها زندگی مجردی متاهل ها یا طلاق عاطفی، نشان می دهد که وعده و وعیدهای قبل از ازدواج تضمین کننده ادامه زندگی زناشویی نیستند چون زندگی مشترک به تفاهم برسر موضوعاتی مانند تفاوت های شخصیتی، تربیت فرزندان…

خواندن بیشتر