شیردهی بعد از سزارین شیردهی بعد از سزارین یکی از رایج ترین نگرانی های مادران سزارینی است. این نگرانی طبیعی بوده و شیردهی بعد از سزارین کاملا امکان پذیر می باشد. اگرچه ممکن است  چالش هایی داشته باشد، اکثر خانم…

خواندن بیشتر

زایمان سزارین، روشی است که در آن تولد نوزاد از طریق برش در شکم و رحم مادر به جای واژن، انجام می شود. برخی پزشکان از سزارین به عنوان زایمان شکمی یاد…

خواندن بیشتر