روی عنصر کمیابی است که برای یک سیستم ایمنی سالم ضروری می باشد. کمبود روی می تواند فرد را مستعد ابتلا به بیماری های عفونی کند. روی مسئول…

خواندن بیشتر