تنگی نفس اغلب به عنوان سفت شدن شدید عضلات در قفسه سینه، کمبود هوا، مشکل در تنفس، نفس نفس زدن و یا احساس خفگی توصیف می شود. ورزش بسیار شدید، چاقی و…

خواندن بیشتر